Dagens Arbete går inte med i LO:s nya mediehus. Ägarna IF Metall, Pappers och GS säger nej. Sedan tidigare är det klart att Byggnadsarbetaren också ställer sig utanför.

– Det är tråkigt för projektet. Det ändrar på förutsättningarna. Tidningshuset är fortfarande en bra idé och en god affär, men läget blir ett annat när två av sju tidningar säger nej. Nu är det upp till styrgruppen att avgöra om vi ska gå vidare eller lägga ner, säger Liv Beckström, projektledare för mediehuset.

Fem tidningar återstår. Det är Arbetet, Handelsnytt, Kommunalarbetaren, Sekotidningen och Fastighetsfolket. Alla förbund har emellertid inte sagt sista ordet. De sista besluten tas i maj.

Ett gemensamt mediehus för LO:s tidningar började utredas för drygt ett par år sedan. Transport och Hotell- och restaurangfacket sa nej till idén från början. Inte heller Livs, Målarna, Elektrikerna eller Musikerna har varit med i diskussionerna.