– Det är inte säkert att Tingvalla-Bro verkligen är en fackförening, säger Dan Holke, jurist på LO-TCO Rättsskydd. Foto: Maja Suslin

Dan Holke. Foto: Maja Suslin

Dan Holke, chefsjurist på LO-TCO rättsskydd, vad har jag som anställd rätt att göra i läget när arbetsgivaren annonserar att Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson ska hälsa på?

– Det här är inget som prövats i någon domstolsprocess. Typiskt sett kan du inte stanna hemma, det är arbetsledningen som bestämmer vilka arbetsuppgifter du ska ha. Sedan kan man ifrågasätta om det ingår i arbetsskyldigheten att ha närkontakt och vara trevlig och gulla med personer som inte har någon direkt koppling till verksamheten. Ingen vet var gränsen går. Det är rimligt att man inte ska behöva vara alltför intim.

Ska man göra skillnad på politiker?

­– Nej, det blir konstigt om en domstol skulle avgöra vem du är skyldig att träffa efter personens åsikter. Men för den enskilde är det naturligtvis stor skillnad på om det är en politiker som står för en politik som man känner samhörighet med eller för något som man avskyr.

Får jag verkligen inte stanna hemma?

– Nej man måste befinna sig på arbetsplatsen, du kan inte stanna hemma och sticka och gömma dig.

Men om jag ändå gör det, vad blir följderna?

– I praktiken oftast ingenting men du kan riskera ett löneavdrag. Och arbetsvägran är ändå allvarligt. De brukar inte göra juridik av de här frågorna ute i verksamheterna utan lösa det mer praktiskt. Någon personlig integritet har man även på jobbet. Men som sagt, var gränsen går är inte prövat. I grunden är det en politisk fråga som inte lämpar sig för juridik. Även SD:s syfte är att göra pr för sin politik, det här är någon typ av politisk aktivitet förklädd till studiebesök.