Takarbetarna saknade skyddsutrustning, när en av dem föll ner och dog. Ändå frias arbetsgivaren från ansvar för olyckan av en oenig tingsrätt. Taket var för platt.

Det var i november 2012 som mannen föll sex meter från ett villatak på Värmdö, utanför Stockholm och omkom. Mannen var inhyrd av företaget Globen tak, och utförde arbetet tillsammans med två av företagets egna anställda.

Åklagaren ansåg att vd:n för företaget Globen tak gjort sig skyldig till arbetsmiljöbrott och vållande till annans död. Det saknades fallskyddsutrustning på taket och vd:n borde ha försäkrat sig om att takarbetarna använt livlinor. Om mannen haft livlina hade dödsfallet inte ha inträffat.

Vd:n nekade till brottet. Han hade gått igenom säkerhetsfrågorna med de anställda. Eftersom det handlade om arbete som inte skulle ske närmare än tre meter från kanten på ett platt tak, behövdes inga säkerhetslinor, ansåg han och hänvisade till praxis från Arbetsmiljöverket.

Nacka tingsrätt gav vd:n rätt. Taket var visserligen inte platt utan hade en svag lutning på 4 procent och det var inte heller mycket stort, vilket också är ett krav i Arbetsmiljöverkets praxis. Men domstolen konstaterar att praxisen är luddig när det gäller både hur stort och hur platt taket måste vara för att rättfärdiga arbete utan livlina.

Eftersom direktören följt myndighetens praxis och informerat arbetstagarna om riskerna anser domstolen inte att han varit oaktsam, och är därför inte ansvarig för olyckan.

Domstolen var dock inte enig i beslutet. Rådmannen och en nämndeman ansåg att direktören varit oaktsam som inte bättre tagit reda på vilka skydd som krävdes. De ansåg att han därigenom orsakat dödsolyckan och att företaget borde ha fått betala en miljon kronor i företagsbot, vilket åklagaren krävt.