Vision vill ha en ny lag mot mobbning i arbetslivet. Enligt förslaget ska den som bryter mot lagen bli skyldig att betala ersättning till den som har trakasserats.

Så här kommenterar riksdagspolitikerna i arbetsmarknadsutskottet:

Ylva Johansson Ylva Johansson (S):

– Vi är beredda att se över möjligheterna att skapa en lag mot mobbning och trakasserier i arbetslivet. Nuvarande regler är otillräckliga. Visions förslag är en intressant utgångspunkt för en sådan översyn/utredning.

 

Ali EsbatiAli Esbati (V):

– Vi vill se arbetsrättslig lagstiftning, så att den enskilde kan få ersättning och upprättelse. Visions förslag är en bra utgångspunkt, och regeringen bör utreda frågan. Vi vill också ändra i paragraf 39 i lagen om anställningsskydd, så att arbetsgivaren inte ska kunna köpa ut en uppsagd arbetstagare, utan att arbetstagaren går med på det.

Annika QarlssonAnnika Qarlsson (C):

– Vi motionerade i riksdagen 2013 om en översyn av lagstiftningen när det gäller förbud mot trakasserier och mobbning.

 

 

Christer NylanderChrister Nylander (FP):

– Som jag ser det har vi redan i dag lagstiftning på området. Enligt Arbetsmiljölagen har till exempel arbetsgivaren ansvaret för att arbetsmiljön är sund och säker och att mobbning förebyggs. Men det är en mycket viktig fråga och utifrån domen får vi fundera på om ändringar i lagen behövs.

Andreas CarlsonAndreas Carlson (KD):

– Vi tror inte att problemet bäst löses med lagändring utan genom fler förebyggande åtgärder. Diskrimineringslagen reglerar de aktiva åtgärder som arbetsgivare måste bedriva. Fackföreningar har ett ansvar för att kontrollera och övervaka.

M, MP och SD har inte svarat.