En räddningsinsats pågick under söndagen i Sydafrika där fler än 200 arbetare rapporterades vara fast i en olaglig guldgruva.

Tolv av gruvarbetarna hade på kvällen kunnat räddas ur gruvan i en förort öster om Johannesburg.

Snart därefter avslutades räddningsarbetet. Det fanns inte längre några instängda i gruvan, uppgav en räddningsarbetare för nyhetsbyrån AFP. Däremot förekom uppgifter om att arbetare inte vågade komma ut eftersom de har uppehållit sig i gruvan olagligt.

Hur många som då fanns kvar i gruvan var inte klarlagt. Det var inte heller känt om någon skadats.

Rogger Mamaila, anställd vid den kommunala räddningstjänsten, uppgav att insatsen inte kommer att återupptas. Avspärrningarna runt schaktet har tagits bort.

Uppgiften om att hundratals satt fast lämnades på dagen av en grupp som blivit instängd till Werner Vermaak vid räddningstjänsten ER24.

– Det är ett övergivet gruvschakt mitt i ett allmänt område. Det var inte avstängt, tillade Vermaak.

Olaglig gruvdrift i övergivna schakt är vanligt i Sydafrika, där arbetare ofta bor under jord.

Det är ett kinesiskt gruvbolag som har koncession på platsen, men bolaget har ingen drift i gång.