Återinför arvsskatten och bytt ut jobbskatteavdraget mot ett grundavdrag. Det är några av de punkter som LO-ekonomerna tar upp när de presenterar en rapport om skattesystemet i Sverige.

Oavsett vilken regering som tillträder efter valet i höst bör den genomföra en bred skatteöversyn, skriver LO-ekonomerna Ola Pettersson och Torbjörn Hållö i en debattartikel i Dagens Nyheter.

De vill att en ny skattereform ska vara på plats senast 2018.

Pettersson och Hållö pekar på att skatterna kan behöva att höjas för att hjälpa till att finansiera välfärden i framtiden.

LO-ekonomerna skriver i debattartikeln att ”en arvsskatt är eftersträvansvärd”. De skriver även att det finns ett behov att se över och avskaffa olika typer av avdrag som sänker den genomsnittliga skattenivån för höginkomsttagare.

Finansminister Anders Borg (M) hittar inget värt att ta fasta på i LO-ekonomernas förslag.

– Jag tror att LO:s skatteförslag är väldigt skadliga för svensk ekonomi. De skulle leda till väsentligt lägre sysselsättning och ha förödande inverkan på entreprenörskap och företagande i Sverige, säger Borg.

Att återinföra arvsskatt är inte att tänka på.

– Det leder till att arvsskiften försvåras och vi vet historiskt att det har drivit ut ett antal tunga entreprenörer, som skapat tusentals jobb, från Sverige till andra länder.

Arvsskatt i andra länder

Det stora flertalet länder i EU har avskaffat förmögenhetsskatten. Men de allra flesta har arvsskatt. Här några exempel:

Storbritannien: 40 procent.

USA: 18–40 procent.

Tyskland: 7–30 procent.

Frankrike: 5–40 procent.

Danmark: 15 procent.

Norge: 8–20 procent.

Finland: 10–16 procent.

Nederländerna: 5–27 procent.

Källa: Professor Sven-Olof Lodin: Svenska skatter och omvärldsbeskattningen