Riv upp lex Laval, stoppa utnyttjandet av arbetskraftsinvandrare och rensa upp i åkeribranschen.

Det här är tre av tio punkter i Vänsterpartiets handlingsplan mot skattefusk, svartjobb och social dumpning.

– Vi gör samma bedömning som LO av vad som behöver göras, säger Ali Esbati, Vänsterpartiets arbetsmarknadspolitiska talesperson.

I övrigt innehåller listan krav som att huvudentreprenören ska hållas ansvarig för hur underentreprenörer behandlar sina anställda, skyldighet för utländska företag att ha en representant som kan teckna kollektivavtal, krav på kollektivavtal vid offentliga upphandlingar, inga straff för papperslösa som kräver anständiga löner och rimliga villkor, personalliggare och oanmälda kontroller även i bygg, städ- och flyttbranschen och månadsredovisning av skatter och arbetsgivaravgifter.

Ni har hört det förut. Här finns frågor som till exempel Byggnads, Transport och Hotell- och restaurang driver.

Hur stora möjligheter har Vänsterpartiet att få igenom kraven?

– Det beror på om frågorna blir viktiga i valrörelsen. Flera punkter bör vara fullt möjliga att få igenom med lite tryck från fackföreningsrörelsen. Det handlar om att fixa ordning och reda på arbetsmarknaden, säger Ali Esbati och fortsätter:

– Om fler vår veta hur det ser ut i de mest utsatta branscherna kommer det att skapas ett tryck på politikerna att göra något åt det.

En punkt på listan är nya regler som sätter stopp för utnyttjandet av arbetskraftsinvandrare. Kan ni få med Miljöpartiet på det?

– Det får du fråga Miljöpartiet om, men jag hoppas att fler ska ändra sig och anpassa sig till verkligheten i stället för att hålla fast vid något som man trodde ska få andra effekter.