32 000 fler kvinnor jobbade heltid 2013 än 2012. Antalet tillfälliga anställningar ökade med 27 000. Var sjätte anställd hade ett tillfälligt jobb förra året. Tre av fyra anställda jobbade heltid.

Det visar nya siffror från Statistiska centralbyrån (SCB) om förändringar på arbetsmarknaden under hela 2013. Siffrorna är årsmedeltal.

Antalet sysselsatta ökade mer än befolkningen i arbetsför ålder, numera alla mellan 15 och 74 år. Befolkningen ökade med 41 000. Antalet sysselsatta ökade med 48 000. Möjligen får ni höra de siffrorna igen under valrörelsen.

Däremot ökade antalet arbetslösa marginellt. I genomsnitt var 411 000 människor arbetslösa, förra året, 220 000 män och 191 000 kvinnor. Det är 8 000 fler än 2012. Ökningen är så liten att SCB talar om att arbetslösheten står stilla. I medeltal var arbetslösheten 8,0 procent.

Arbetslösheten bland ungdomar under 25 år var 23,6 procent. Det är ingen ändring jämfört med 2012.

Två av tre nya jobb gick till någon som är född utomlands. Varje fjärde nytt jobb gick till en ung människa under 25 år. 13 000 industrijobb försvann. Jobben i tjänstesektorn blev fler.