Vi IF Metall-avdelningar i Norrland vill lyfta fram betydelsen av en god infrastruktur. Det handlar lika mycket om sammanhållning, trygghet och säkerhet som om utveckling för jobb och välfärd. Järnväg, vägar och el- och telemarknader är med och bildar det som utgör blodomloppet i samhällsekonomin.

Under högeralliansens regeringstid har infrastrukturen försämrats, inte minst i Norrland. Regeringen har varken skött underhåll eller gjort nödvändiga satsningar. Dessutom har den med huvudlösa avregleringar släppt sitt politiska ansvar till marknaden. En avreglering som resulterat i att alla skyller på alla och ingen tar ansvar för helheten – propparna i blodomloppet är många och riskerar patientens liv och hälsa.

Effekterna är tydliga i vår del av Sverige. För att hela Norrland ska vara bra att leva och verka i måste infrastrukturen tas på allvar. Vi måste kunna lita på att telefonen fungerar och att vägarna bär. Men likaså behövs nya kommunikationer, där framför allt Norrbotniabanan vore ett rejält lyft för hela regionen. Andra viktiga satsningar är upprustningen av Inlandsbanan, E10:an och E45:an samt dubbelspår på järnvägen mellan Sundsvall och Stockholm.

Vi IF Metallare kommer att fortsätta att kämpa för en god samhällsservice och infrastruktur. Det behövs en upprustning, nya investeringar och ett tydligt politiskt ansvar. Vi kräver att nuvarande och kommande regering tar sitt ansvar!

IF Metallavdelningarna från
Malmfälten till Södra Norrland
Carola Andersson
IF Metall Södra Västerbotten