”Du som har tempot tatuerat i trasiga handleder och tacksamheten från samhället i löftet om snabb utförsäkring. Vi, vi som lyfter, vaktar, städar, lagar, tjänar, steker, borrar, vårdar, säljer, ringer, serverar, monterar, svarvar, gräver. Vi som på jakt efter en seger som skrämmer bort alla försämringar, reser oss upp. Hittar våra röster, sträcker våra ryggar och kräver oss själva tillbaka.”

Så skriver Jenny Wrangborg i diktsamlingen Kallskänken. Jenny jobbar som kallskänka och tidigare i hemtjänsten. Hon befinner sig ännu på banan i arbetslinjens Sverige. Som många and­ra som gör tre personers jobb för en enda lön som är för låg. Många av dem som kämpar hitom förslitningsskador, stress och utmattningsdepressionens gräns. Med hotet om sjukdom och att hamna i fattigdomsfällan om man inte orkar hålla tempot.
Alla som delar på nådens korttidsvikariat och osäkra anställningsförhållanden, människor som gör jobbet för låg lön, till ett högt pris för sig själva. Alla som bär upp samhället på sina axlar till priset av hälsa och liv. Överbelastade och underbetalda.

Framför oss växer en ny samhällsklass fram vars enda gemensamma nämnare är osäkerheten på arbetsmarknaden. Arbetskraftsmigration och politiska prioriteringar håller på att skapa en ny verklighet. Sveriges hotell- och restaurangbransch består till hälften av ungdomar under 26 år. Fyra av tio anställda där har otrygga visstidsanställningar som staplas på varandra, eller från-dag-till-dag-jobb. Flygbolag säger upp sin personal och hyr i stället in personal från bemanningsföretag per timme. Bemanningsföretagen växer i alla branscher. Att vara flexibel är den överlägset viktigaste kompetensen för att bli anställd. Många anställs på nollkontrakt, där man inte har några schemalagda timmar, utan där det gäller att vara snabbast på att svara på ett sms från chefen för att få chansen att jobba.

Utan fast jobb får man inget hyreskontrakt, inga lån att köpa en bostad för, ingen yrkeskarriär eller yrkesstolthet. Man fastnar i en fattigdomsfälla som tär på en och gör människan sjuk, pressad, sänkt, villrådig, ledsen och arg. Otryggheten gräver djupa hål i självkänslan och ilskan växer. Men den riktar sig inte mot ett sjukt system eller företagen, utan mot människor i samma utsatta situation. Här kan man hitta orsakerna till att högerextrema och främlingsfientliga partier växer fram. I rädslan för att bli av med jobbet får både medmänsklighet och solidaritet stryka på foten.

Vi behöver ett politiskt tryck i de här frågorna. Självklart måste arbetsgivare kunna anställa personal som täcker upp vid tillfälliga behov. Problemet är att många arbetsgivare sätter det i system. Vänsterpartiet jobbar för att sätta ett tak för hur länge man kan vara tillfälligt anställd. Att fast anställning ska vara regel på arbetsmarknaden. Att skärpa lagstiftningen för inhyrning från bemanningsföretag. Alla är värda ett bra jobb och ett bra liv.

Katarina Burman
gymnasielärare och gruppledare för Vänsterpartiet i Kalix kommun.