Det dröjde sju månader – men till slut har Transport och Biltrafikens Arbetsgivareförbund enats om ett nytt kollektivavtal för taxi. Majoriteten av förarna får garantilönen höjd med 3,4 procent på tre år, hälften av vad andra löntagare får. Ackordslönen får chaufförerna förhandla om själva.

Peter Jeppsson, vd för Biltrafikens Arbetsgivareförbund, och Transports ombudsman Lennart Sköld är överens om att det mest positiva är att det blev ett nytt kollektivavtal överhuvudtaget. I övrigt tycker Peter Jeppsson att avtalet blev för dyrt och Lennart Sköld att garantilönen borde ha höjts mer.

– Det var väldigt besvärligt på vägen till ett nytt avtal. Vi får vara rätt nöjda med att vi till slut lyckades hitta fram. Den här branschen är väldigt tuff, men vi behöver ett kollektivavtal även på det här området. Men det är helt klart att många företag får svårt att bära kostnadsökningen, säger Peter Jeppsson.

Han säger att arbetsgivarna och Transport ”i allra högsta grad” har gemensamma intressen i att stärka kollektivavtalet för taxibranschen.

–  Jag hoppas att vi kan göra någonting tillsammans. Det var en av de saker som vi diskuterade och som föranledde att vi nådde fram till ett nytt avtal, berättar Lennart Sköld.

Kollektivavtalet omfattar en minoritet av landets taxiförare. Den största bjässen på taximarknaden, Fågelviksgruppen som bland annat äger Taxi kurir, Taxi 020 och Sverigetaxi, kräver inte kollektivavtal av anslutna åkerier. Det kan innebära att förarna jobbar utan försäkringar och avtalspension.

Hälften av taxibranschens omsättning kommer från samhällsbetalda resor. Offentliga upphandlingar till lägsta pris slår ut företag med kollektivavtal och leder till sämre löner och villkor för förarna.

Enligt Transport använder politikerna dessutom taxibranschen som en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. En del företag sätter i system att anställda förare med någon sorts lönesubvention från staten. Därmed kan de pressa priserna ytterligare och gynnas i offentliga upphandlingar.

Nästan sex av tio taxiförare kör på rakt ackord. Deras lön räknas helt enkelt ut i procent av vad de har kört in – ofta mellan 35 och 40 procent. Förare med kollektivavtal har en garantilön i botten. Den höjs med 1,1 procent retroaktivt från och med den 1 juli 2013 till 18 316 kronor i Stockholm och 17 624 kronor i övriga landet.

På tre år höjs garantilönen med 3,4 procent.

En minoritet av taxiförarna har fast lön. De får sina löner höjda med 6,8 procent på tre år.

”Passning” stryks ur avtalet. Det är en framgång för Transport. Hittills har taxibolagen kunnat ge förarna en passningstjänst, som innebar att de bara fick betalt om de fick en körning.

Det nya avtalet gäller till den 30 juni 2016.