I november påstod Boverket att om marknadshyror infördes i våra två största städer så skulle det lösa bostadsbristen både i Stockholm och Göteborg.

Den grunda analysen bestod i att äldre människor, ofta kvinnor, bor kvar i sina stora lägenheter trots att barnen har flyttat ut och gubben har dött.

Med marknadshyror skulle åldringarna flytta till mind­re lägenheter eftersom det blir för dyrt att bo kvar och, voilà!, bostadsbristen skulle försvinna!

Ett naivare resonemang får man leta efter från en statlig myndighet.

Nu följer branschens egen bokriskommitté upp med att också de hävda att marknadshyror är lösningen på bostadskrisen.

Konstigt vore det annars. Bokriskommittén är ett privat initiativ från Handelskamrarna och den organisation, Fastighetsägarna, som tjänar på marknadshyror.

Det frapperande är att den mest uppenbara lösningen på bostadsbristen är så svår att se: att bygga fler bostäder.

Till det behövs en politisk vilja men också en grundlig översyn av såväl investeringsstöd för nyproduktion som dagens byggregler, dock utan att nagga på kravet på tillgänglighet för alla.

Att öppna för marknadshyror i stället för att bygga nya bostäder är ett sätt att öka förtjänsten på den bostadskris som råder, inte att lösa den.