Nästan 35 000 arbetslösa lämnade inte in aktivitetsrapporter i januari. A-kassornas samorganisation varnar för att mellan 10 000 och 20 000 arbetslösa riskerar att bli utförsäkrade i februari.

– Jag fruktar att det blir problem, om inte i februari så i varje fall längre fram. Det är inte säkert att aktivitetsrapporterna är det största problemet. Vi får jättemånga ärenden från Arbetsförmedlingen om missade besök, säger Pernilla Nilsson, verksamhetsledare på Handels a-kassa.

Ett missat besök eller en missad rapport får samma påföljd enligt den nya sanktionstrappan, den femgradiga straffskalan. Första gången blir det en varning. Femte gången dras ersättningen från a-kassan in.

Februari blir den femte månaden med krav på de arbetslösa att rapportera. Då kan mellan 10 000 och 20 000 arbetslösa bli av med sin ersättning. I så fall är orsaken helt enkelt att de inte har lämnat in en enda rapport på fem månader.

– Det här riskerar att få konsekvenser som lagstiftaren förmodligen inte hade tänkt sig. Vi kan inte tänka oss att tanken var att arbetslösa skulle straffa ut sig snabbare. Sanktionerna skulle vara kortare och mildare, inte ge hårdare effekter, säger Katarina Mattsson, biträdande kanslichef på a-kassornas samorganisation.

Det är likadant med följderna av ett missat besök. Tidigare blev den som missade ett besök på Arbetsförmedlingen avstängd från a-kassan direkt. Nu blir första straffet en varning enligt den femgradiga skalan.

Men Handels a-kassa har noterat att antalet anmälningar om missade besök på Arbetsförmedlingen har ökat sedan de nya ”mildare” reglerna infördes den 1 september. Tidigare drog sig arbetsförmedlarna för att anmäla, eftersom påföljden blev så drakonisk. I höstas kom en rapport från statens tillsynsorgan IAF som visade att bara knappt vart femte missat besök anmäldes till a-kassorna.

Drygt 160 000 arbetslösa medlemmar i a-kassan skulle rapportera i januari. Av dem lämnade 126 000 in en aktivitetsrapport. Knappt 35 000 rapporterade inte.

Detta är Arbetsförmedlingens siffror. De är tilltagna i överkant. Orsaken är Arbetsförmedlingens inte får veta vilka som faktiskt får ersättning från a-kassan. 40 procent av anmälningarna brukar gälla fel personer.

 37 000 ungdomar, framför allt inskrivna i jobbgarantin, skulle rapportera för första gången i januari. Bara hälften av dem lämnade in en aktivitetsrapport.

Än så länge finns det ingen femgradig straffskala för dem. Det enda straffet som finns är att stänga av dem.

– Det gör vi inte efter en missad rapport eller ett missat besök. Det ska till upprepade förseelser. Det blir en bedömning från fall till fall. Vi måste jobba mer med att motivera ungdomarna så att de ser fördelarna med att rapportera. Aktivitetsrapporterna gör att de får struktur på sitt arbetssökande och underlättar samarbetet med handläggaren, säger Göran Åhman, Arbetsförmedlingens projektledare.

I februari ska drygt 100 000 långtidsarbetslösa lämna in sina första aktivitetsrapporter. Inte heller där finns det någon straffskala enligt den nya modellen, men det är på gång både för långtidsarbetslösa och ungdomar.

Regeringen har lagt fram ett förslag om att de ska få samma femgradiga straffskala som medlemmarna i a-kassan. Enligt planerna ska den nya lagen träda i kraft i mars nästa år.

Om det blir så återstår att se. Regeringen har lämnat över en lista till riksdagen med det som är på gång i vår. Där är förslaget inte med.

Aktivitetsrapporterna har stärkt arbetslinjen åtminstone på en punkt. De har orsakat en massa jobb både på Arbetsförmedlingen och a-kassorna. Det skulle bli 160 000 nya ärenden per år. Efter tre månader hade a-kassorna femdubblat prognosen till 800 000 nya ärenden.

Den mängden har a-kassorna svårt att hinna med, trots 120 nyanställda. I värsta fall går det över dem som blir arbetslösa. De får vänta längre på den första utbetalningen från a-kassan.

Inom Byggnads är arbetslösheten som högst runt januari och februari.

– I dag tar det fem veckor innan vi skickar ut den första utbetalningen när någon blir arbetslös. Vårt mål är att korta tiden till fem veckor, men jag är orolig för hur vi ska klara detta samtidigt som vi ska hantera alla ärenden från Arbetsförmedlingen. Vi kan tvingas välja mellan att få ut den första utbetalningen i tid eller att hantera anmälningar från Arbetsförmedlingen, säger Roal Nilssen, företåndare för Sekos a-kassa.

I mars är det nya systemet fullt utbyggt. Då ska en halv miljon arbetslösa lämna in aktivitetsrapporter varje månad, även de inte får någon ersättning alls utan är hänvisade till att ansöka om socialbidrag.

Fler rapporter – men 35 000 saknas

• I oktober, den första månaden med de nya reglerna, var det 46 000 arbetslösa som inte lämnade in aktivitetsrapporter.
• 38 000 arbetslösa rapporterade inte i november. I december var siffran 37 000.
• I januari hade antalet minskat lite till. 35 000 arbetslösa hade inte lämnat in aktivitetsrapporter.