Efter att allvarliga brister i järnvägsunderhållet avslöjats är förtroendet för Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm förbrukat, anser MP och V. Socialdemokraterna lovar att ta nya initiativ i riksdagens trafikutskott.

stinabergstromjonassjostedt– Ansvar bör utkrävas genom att infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd avskedar Gunnar Malm, säger Stina Bergström (MP), ledamot i riksdagens trafikutskott.

Det är dags att byta både politik och generaldirektör för Trafikverket, säger V-ledaren Jonas Sjöstedt via twitter.

De båda partierna stämmer därmed in i fackets krav. Sekoordföranden Janne Rudén krävde generaldirektörens avgång i fredags kväll, sedan SVT avslöjat att Trafikverket hade fått varningar om fel på spåret en timma innan ett godståg spårade ur söder om Stockholm i förra veckan, men inte reagerat på uppgifterna.

Seko har i flera år kritiserat avregleringen av järnvägsunderhållet, och kräver både större omfattning och mer kvalitet i underhållet. När Trafikverket upphandlar underhållet på olika sträckor går ansvaret för helheten förlorad.

Både MP och V anser att Seko har fått rätt.

– Trafikverket har inte klarat att hålla ihop järnvägsunderhållet, säger Stina Bergström, som tycker det är ”märkligt” att Trafikverket på sin hemsida påstår att underhållet är under kontroll och att tillbuden och olyckorna minskar.

– Riksrevisionen rapporterade ju före jul att antalet allvarliga fel har ökat, liksom urspårningarna. Det är illa att generaldirektören inte verkar ta det på allvar.

– Urspårningarna den senaste tiden är ett resultat av att järnvägsunderhållet är splittrat, säger Vänsterpartiets kvinna i riksdagens trafikutskott, Siv Holma. Trafikverket har tappat greppet. Till och med kontrollen av att entreprenörerna utför de arbeten som Trafikverket beställer läggs ut på entreprenörerna själva.

Trafikutskottets ordförande Anders Ygeman (S), som i dag kom hem efter en utlandsresa, stämmer däremot inte in i kraven på Gunnar Malms avgång.

– Jag har förståelse för kraven. Men det gör ingen nytta att byta generaldirektör om man inte byter politik.

Socialdemokraterna vill höja anslagen till järnvägsunderhåll till en långsiktigt högre nivå. De anser också att Trafikverket måste bygga upp egen förmåga att kontrollera entreprenörernas arbete, och att bedöma hur det står till med spåren och ledningarna. I dag kan bara ett antal entreprenörer göra detta.

MP och V anser att staten måste återta underhållet av järnvägen i egen regi. De pekar på Storbritannien, som avreglerade skötseln av järnvägarna före Sverige, men backade när olyckorna blev allt fler. De brittiska järnvägarna ägs och underhålls nu av det statliga bolaget Network Rail.

Anders Ygeman anser att det är lite för tidigt att tala om ett återförstatligande i Sverige.

– Delar av avregleringen har varit bra, andra dåliga. Även tågoperatörernas ansvar måste vägas in.

Som ordförande för riksdagens trafikutskott anser Anders Ygeman att riksdagen måste ta någon form av initiativ efter den senaste tidens olyckor och uppgifterna om att Trafikverket inte åtgärdar de brister på järnvägen som anmäls.

– Den förra allvarliga urspårningen, vid Södra station i Stockholm, har inte ens hunnit utredas innan nästa stora olycka inträffar. Resenärernas förtroende för järnvägen är på väg att gröpas ur. Självklart måste trafikutskottet reagera på det.

– Vi måste bland annat fundera på hur olyckorna ska utredas. Nu utreder Trafikverket och Green Cargo själva olyckan i Huddinge, och då finns en uppenbar risk att de kommer att skylla på varandra, säger Anders Ygeman.

– Så sent som i december sa infrastrukturministern att vi har Europas bästa järnvägsunderhåll. Det är uppenbart att det inte stämmer. Vi har det mest uppsplittrade underhållet i EU, men inte det bästa.

Tillsammans har oppositionspartierna begärt att den statliga utredning av järnvägens organisation som nu pågår, under ledning av Gunnar Alexandersson, ska undersökt hur ansvaret för underhållet ska hållas ihop. Vilka direktiv utredaren kommer att få av regeringen är ännu inte klart.