Foto: Bertil Ericson

Foto: Bertil Ericson

… Per-Olof Sjöö, svenska GS:s ordförande, som i går blev ordförande för det globala bygg- och träfacket?

– Den grundläggande uppgiften som fack är att organisera sig och bygga starka förbund. För bygg- och skogs- och träarbetare handlar det också mycket om hållbarhetsfrågor nu. De frågorna vill jag jobba mer med.

Hur då?

– Ett exempel är att lyfta in de sociala aspekterna i hållbarhetsfrågan och jobba mer med klimatfrågor.

BWI har riktat stark kritik mot Fifa, fotbollens världsorganisation, varför då?

– Så länge inte Fifa ser till att det finns en säker arbetsmiljö för de arrangemang som organisationen ansvarar för så har den en del av ansvaret för att det sker dödsfall då arenor byggs, till exempel inför fotbolls-VM i Qatar.

Hur har Fifa bemött kritiken?

– Det pågår en dialog nu. Det är bra att den påbörjats. Vi har ännu inte nått några konkreta resultat. Till viss del beror det på att Fifa måste påverka Qatars regering och se till att den tar tag i arbetsmiljöfrågorna.

Vilka andra globala frågor är viktiga för facket?

– Migrantarbetarnas villkor står högt på dagordningen. Det gäller inte bara dem som jobbar i Qatar. Världen över utnyttjas migrantarbetare och det är en fråga som opinionsmässigt växer. Vi som facklig organisation måste försöka förbättra villkoren för dem.

BWI:s kongress hålls i Bangkok. Har ni märkt något av de politiska oroligheterna i Thailand.

– Nej, det har jag inte. Det är en märklig känsla att befinna sig här samtidigt som man vet att det pågår sådana saker, men vi har inte märkt någonting.

FOTNOT: Det globala bygg- och träfacket BWI företräder 12 miljoner medlemmar i 130 länder.