Britta Lindholm-Sethson, professor i kemi vid Umeå universitet, söker jobbet som generaldirektör på Arbetsförmedlingen – av civil olydnad.

Britta Sethson– Det är roligt att kunna ge igen. På universitetet har vi problem med ungdomar som söker professorstjänster utan att ens ha en akademisk examen. De söker för att de har tvingats att söka alla jobb som finns. Administrationen säger att det tar tid och känns meningslöst att syssla med den här typen av ansökningar, men de måste läsa igenom dem och värdera dem, berättar hon.

Hon tycker att det är ett bra initiativ att uppmana arbetslösa att söka jobbet.

– De har stor erfarenhet av verksamheten från sitt håll. Det är värdefullt. Och de uppmanas att söka alla jobb. Nu får regeringen smaka på sin egen medicin. De är väl tvungna att läsa igenom alla ansökningar.

Britta Lindholm-Sethson är socialdemokrat och aktiv kommunpolitiker sedan 20 år. Hon misstänker att det kan vara fel bakgrund.

– Men om jag får jobbet så tar jag det. Självklart. Det vore jättespännande, tycker hon.

Hon vet vad hon vill uträtta.

– Jag ska itu med ungdomsarbetslösheten och fas 3. Riksdagen har fattat beslut om att fas 3 ska bort. Det är dags att verkställa beslutet. Jag har lovat Pentti Salmenranta att han ska bli min högra hand och sköta avvecklingen av fas 3.

– I Umeå har vi en modell för att sysselsätta ungdomar. Arbetslösa ungdomar erbjuds utbildning, praktik eller jobb inom 30 dagar. Det är ett löfte och det håller vi. Den modellen vill jag implementera bredare.

När ansökningstiden gick ut i torsdags hade 46 personer sökt tjänsten som generaldirektör. Det är den enda uppgift som regeringen lämnar ut i dag. Så småningom kommer ett besked om fördelningen mellan män och kvinnor.

På sin hemsida skriver regeringen: ”I de fall uppgifterna kan avidentifieras torde det inte finnas något hinder mot att lämna ut dem för till exempel statistiska sammanställningar över antalet som gett in intresseanmälningar, fördelningen kvinnor och män eller liknande.”

Arbetet bad att få ut ansökningarna utan namn för att ta reda på hur många arbetslösa som har sökt tjänsten.

– Vi måste ta bort allt utom ordet ansökan. Det får inte finnas någonting som gör att man på något sätt kan identifiera personerna, säger rättschefen Monica Rodrigo på arbetsmarknadsdepartementet.

Inför valet 2006 utlovade den borgerliga alliansen öppenhet vid utnämningar av myndighetschefer. I stället blev det ökad sekretess. Regeringen upptäckte att offentlighet skrämde bort många tänkbara kandidater.

Toppjobb går i regel till dem som redan har toppjobb. De skyltar ogärna med sina planer. Följaktligen införde regeringen en sekretessregel 2009. Nu vet vi hur den tillämpas. Allt är hemligt.

Men den som vill läsa om fler kandidater än Pentti Salmenranta och Britta Lindholm-Sethson kan besöka Facebookgruppen Nu söker vi jobbet som generaldirektör. Där råder total öppenhet.