Snäva öppettider på dagis och sjunkande kvalitet i äldreomsorgen är viktiga skäl till att kvinnor inom handeln fastnar i deltidsjobb.

70 000 kvinnor inom detaljhandeln arbetar deltid. Bland arbetarkvinnorna i branschen är deltidsjobb det normala, visar den rapport om deltiderna som Handels presenterar i dag, onsdag: Hela 69 procent är anställda på deltid.

Deltidsarbetet är ett kvinnoproblem, men också en klassfråga. 46 procent av männen inom handelns arbetaryrken är deltidare, mot bara 6 procent av de manliga tjänstemännen.

Att arbeta på deltid en begränsad period i början av arbetslivet, eller i samband med barnafödande, kan vara självvalt och behöver inte få så svåra följder för den anställdas ekonomi. Men all statistik visar att kvinnor fastnar i deltidsarbetet. 39 procent av kvinnorna som arbetar deltid inom detaljhandeln har gjort det i över tio år, enligt Handels rapport. Resultatet blir inte bara låg inkomst under arbetslivet, utan också låg pension.

– Deltidsarbetet är permanent, säger Josefine Boman, en av utredarna bakom rapporten. Branschen är uppbyggd utifrån deltidsarbete. När vi frågade de anställda i detaljhandeln varför de arbetar deltid blev det absolut vanligaste svaret att det är svårt att få heltid.

58 procent av de deltidsarbetande kvinnorna i undersökningen valde det här svarsalternativet, och 55 procent av de deltidsarbetande männen. Det ska jämföras med att bara sex–sju procent anger ”vård av barn” som det viktigaste skälet till deltidsarbetet.

– Handels har slagits för rätten till heltid i många år. Men tyvärr går det inte framåt, säger förbundets förste vice ordförande Susanna Gideonsson.

De faktorer som gör att deltidsarbetet är och förblir så vanligt är komplexa. Handels rapport visar hur allt från normer kring kvinnors ansvar för hem och barn till löner, arbetsinnehåll och familjepolitik spelar in.

En viktig komponent är välfärden. Utbyggnaden av barnomsorgen och äldreomsorgen under 1970- och 1980-talen var avgörande för kvinnors möjlighet att ta sig ut på arbetsmarknaden. Men nu har den frigörelsen stannat av, enligt Handels. Det blir i stället vanligare att kvinnor tvingas avstå från arbete för att ta hand om barn och gamla anhöriga (något som också en undersökning från Kommunal har påvisat).

För de anställda i detaljhandeln, som numera håller öppet sent på kvällarna och på helgerna, är öppettiderna inom förskolan ett betydande hinder för heltidsarbete, hävdar Handels. 24 procent av de deltidsarbetande med barn säger i undersökningen att öppettiderna hindrar dem från att arbeta heltid.

Ytligt sett tycks det påståendet inte stämma överens med att så pass få anger ”vård av barn” som det främsta skälet till att de arbetar deltid, medger Josefine Boman.

– Men för våra medlemmar, som aldrig har haft annat än deltidsjobb och vet att det inte finns några deltidstjänster på arbetsplatsen, är det naturligt att ange svårigheten att få heltidstjänst som det främst skälet till deltidsarbetet. I själva verket har barn- och äldreomsorgen inte mindre betydelse för detaljhandelsanställda än övriga på arbetsmarknaden, utan förmodligen tvärtom.

Många av de 584 detaljhandelsanställda som besvarat enkätfrågorna anser dessutom att barnomsorgen utvecklas åt fel håll. Det riktigt stora missnöjet gäller dock äldreomsorgen, där 66 procent anser att kvaliteten har sjunkit sedan det senaste riksdagsvalet, medan bara två procent tycker att äldreomsorgen blivit bättre.

Ett politiskt intressant resultat är att valfrihet inom barnomsorgen, respektive ökad möjlighet att välja utförare inom äldreomsorgen, är den förbättring som de handelsanställda i undersökningen prioriterar lägst. I särklass högst på önskelistan står högre personaltäthet.

– Utvecklingen går åt fel håll. Tanken på välfärden som ett medel för ett jämställt samhälle har slopats, säger Susanna Gideonsson. Välfärden ses enbart som en kostnad.

– Samhället är på väg att ge upp den generella välfärden. I stället får var och en ta ett allt större eget ansvar, till exempel genom RUT-avdrag för barnflickor som hämtar barnen från förskolan och andra kompletterande tjänster.

Sådana lösningar kan möjligen passa tjänstemän i storstäderna, resonerar Handels. För deltidsarbetande handelsanställda som bara erbjuds kvällspass är de inte till hjälp.