Ett rapporterat tillbud kan hindra en allvarlig olycka. Därför inspekterar nu Arbetsmiljöverket 2000 företag som en satsning under den Europeiska arbetsmiljöveckan.

Samverkan för att förebygga är temat för årets Europeiska arbetsmiljövecka som inleddes i går. I 28 länder pågår denna vecka olika aktiviteter kring förebyggande arbetsmiljöarbete.

I Sverige genomför Arbetsmiljöverket inspektioner med fokus på tillbudsrapportering. 2 000 arbetsplatser har under oktober fått besök av inspektörerna som undersökt om det finns rutiner för att rapportera tillbud, alltså händelser som kunde ha lett till en olycka eller ohälsa.

– Tillbudsrapportering är oerhört viktig. Har man ett fungerande system för det får både arbetsgivare och arbetstagare reda på vilka risker som finns på arbetsplatsen och kan göra något åt dem innan någon skadas, säger Heli Aarnipuro, inspektör på Arbetsmiljöverket i Umeå som medverkat i projektgruppen som planerat insatsen.

Det är andra året i rad som Arbetsmiljöverket inspekterar tillbud under den europeiska arbetsmiljöveckan. Förra året visade inspektionerna att mer än hälften företagen saknade rutiner för rapporteringen av tillbud.

Heli Aarnipuro konstaterar att brister fortfarande är vanliga, främst i små företag.

– Många anställda vet inte vad det är man ska rapportera eller till vem, säger hon.

Ett annat problem är att arbetstagare struntar i att rapporterar tillbuden även om de vet att de borde göra det.

– Det finns en skam hos många. De känner att de klantat sig, och då vill de inte berätta om det. Därför är det är viktigt att arbetsgivaren ser positivt på rapporteringen och förklarar hur viktigt den är. Det är bra med tillbud.

För att sprida kunskapen om tillbudsrapportering även hos företag som inte inspekteras har Arbetsmiljöverket skickat ut information om kampanjen till 30 000 företag.

De sista inspektionerna ska avslutas i morgon. Resultatet ska sedan sammanställas och redovisas på fredag på den årliga arbetsmiljöriksdagen i Stockholm som avslutar arbetsmiljöveckan.