Provanställningar ska kunna vara tolv månader om Moderaterna får bestämma. Partiets stämma beslutade i dag att driva en förlängning av tiden för provanställning från dagens sex månader. Finansminister Anders Borg lovade inga nya jobbskatteavdrag.

LO rasar över moderaternas politik att driva fram längre provanställningar.

– Någon jävla gång ska väl unga få kunna påbörja vuxenlivet, säger LO-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson till TT.

– Detta är ett stort felsteg i fel riktning.

Han pekar på att Sverige redan fått en reprimand från EU-kommissionen om att det finns för många anställningsformer för unga och att arbetsgivarna kan stapla visstidsanställningar på varandra.

– Det gör att unga aldrig får fäste på arbetsmarknaden, säger Thorwaldsson och uppger att genomsnittsåldern för när man får ett fast jobb har ökat från 20,5 till 28,5 år.

Moderatstämman avslog MUF:s krav på att privatisera Arbetsförmedlingen. I stället valde stämman att gå med på att fler och mer specialiserade förmedlingar ska skapas, men fortfarande inom Arbetsförmedlingen.

MUF fick heller ingen majoritet för att ändra arbetsrätten och turordningsreglerna. Stämman valde tvärtom att anta förslaget från partistyrelsen att förlänga lagen om anställningsskydd så att den omfattar personer upp till 70 år. I dag gäller 67 år.

Finansminister Anders Borg fyrade av en rad siffror om välfärden under stämmans första dag, bland annat att 25 000 fler jobbar i vård, skola och omsorg än när Alliansen tillträdde. Befolkningen har dock samtidigt ökat.

– I Sverige är välfärden tryggare än 2006 och 2010, sade Borg.

Han pekade på att antalet förtidspensionerade och sjukskrivna har minskat sedan 2006, men tog inte upp att arbetslösheten ökat.

Finansministern gick också in på utmaningar framöver.

– Vi kan inte bygga ett bidragssamhälle där det inte lönar sig att arbeta, sade Borg.

– Det är viktigt att fortsätta sänka skatten på arbete när ekonomin så tillåter.

Regeringen kommer dock inte att kunna utlova något ytterligare jobbskatteavdrag för nästa mandatperiod, enligt finansminister Anders Borg.

– Det är väldigt otydliga besked från Moderaterna. De säger att de ska sänka när ekonomin tillåter, vad betyder det? Lovar de att inte sänka nästa mandatperiod? kommenterar Socialdemokraternas Magdalena Andersson.