Klicka för att se i större format

 

Varannan kvinna som går i pension i dag får garantipension och nästan hälften av alla kvinnliga pensionärer är fattiga. Män har betydligt fetare plånböcker som pensionärer.

– Det är upprörande att det här inte diskuteras mer. Det borde vara en politisk bomb, säger Maria Hemström Hemmingsson, som utreder jämställdheten i arbetslivet.

Garantipensionen var tänkt som en sista utväg för att ett fåtal äldre skulle slippa söka socialbidrag. Så blev det inte.

Att få garantipension har i stället blivit det normala för kvinnor. 60 procent av de kvinnliga pensionärerna får i dag någon del av sin pension från garantipensionen. Motsvarande siffra för männen är 17 procent.

– Det innebär att hälften av alla kvinnor som går i pension nu får ut mellan 5 000 och 8 000 kronor i månaden att leva på. Jag tror inte människor förstår att det här blir konsekvensen av att vi har ett ojämställt arbetsliv, säger Maria Hemström Hemmingsson, huvudsekreterare i delegationen för jämställdhet i arbetslivet.

garantigraf2De flesta kvinnor som har någon del garantipension får även pengar från tjänstepensionen, men för dem som har haft låga inkomster handlar det oftast om några hundralappar.

En kvinnlig pensionär över 65 år fick i genomsnitt 11 900 kronor i sammanlagd pension är 2011, enligt uppgifter från SCB. Motsvarande belopp för männen var 18 300 kronor. Det innebär att kvinnor i genomsnitt får 65 procent av männens pensioner.

– Det är helt oacceptabelt. Kvinnor drabbas dubbelt av det ojämställda arbetslivet. Först tjänar de mindre, jobbar mer deltid och har otryggare anställningar när de jobbar. Sedan straffas de för det med lägre pensioner, säger Tobias Baudin, LO:s vice ordförande.

Om man bara tittar på tjänstepensionen, som arbetsgivaren betalar in till för alla som har kollektivavtal, är skillnaden ännu större. Kvinnor får i genomsnitt hälften så mycket som män i tjänstepension.

Även efter bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd har många pensionärer, främst kvinnor, svårt att få ekonomin att gå ihop. En undersökning från Pensionsmyndigheten visar att 45 procent av de kvinnliga pensionärerna har så låga inkomster från det allmänna pensionssystemet att de ligger under 60 procent av median­inkomsten i Sverige. Det innebär att de får mindre än 10 800 kronor i månaden – och räknas som fattiga. Detsamma gäller 25 procent av de manliga pensionärerna.

Att det skiljer så mycket mellan kvinnors och mäns pensioner beror på att kvinnor tjänar mindre under sina arbetsliv. De har inte bara lägre lön utan jobbar även mer deltid, och har längre perioder då de är borta från arbetslivet till exempel för att vara föräldralediga.

Det är i sig inget nytt, men att det skulle slå så hårt att hälften av kvinnorna får ersättning från garantipension var inget man räknade med när det nya pensionssystemet infördes.

– Vi trodde på en snabbare förändringstakt där andelen garantipensionärer skulle minska snabbt, men så har det ju inte blivit, säger Anna Hedborg, som var med i pensionsarbetsgruppen som utformade dagens system där det är livsinkomsten som avgör pensionen.

Hon säger att pensionssystemet sänder tydliga signaler om att det är arbete som gäller om det ska bli någon bra pension, och att det borde ha fått större effekt på hur vi arbetar.

– Vi trodde att själva systemet skulle skapa mer tryck på jämställdhet i arbetslivet.

Anna Hedborg är förvånad över att det inte blivit mer debatt om kvinnornas låga pensioner, men tror att det beror på att pensionsfrågan ofta uppfattas som svår och tråkig.

Det tror även Maria Hemström Hemmingsson. Hon säger att den ekonomiska ojämställdheten mellan kvinnor och män är en viktig men svårlöst fråga som politikerna – och väljarna – borde intressera sig mer för.

– Jag är upprörd över att vi inte diskuterar det här mer, konstaterar hon.

Även LO skulle vilja se mer debatt om hur kvinnor ska kunna få bättre villkor inte bara i arbetslivet utan också som pensionärer. Det blir en fråga som LO kommer att titta på i organisationens stora pensionsutredning som precis har inletts.

– Vi står upp för pensionssystemet. Tanken är att arbete ska ge pension, men det måste bygga på att vi har jämställt arbetsliv. Och så är det inte nu, säger Tobias Baudin.

– Om man jobbar hela livet ska man ha rätt till en ordentlig pen­sion när den dagen kommer. Det ska gälla alla, även kvinnor, säger han.

Garantipension

Garantipension är ett grundskydd för dem som haft liten eller ingen arbetsinkomst.

• Full garantipension ger 7 899 kronor i månaden för ogifta och 7 046 kronor för den som är gift.

• Nivån på garantipensionen minskas för dem som får inkomst­grundad pension. För att alls få garantipension ska man som ogift ha mindre än 11 395 kronor per månad i inkomstgrundad pension. För gifta är gränsen 10 100 kronor.