Foto: Franklin Reyes

Foto: Franklin Reyes

Mer än tre krav per arbetsställe och förbud mot att använda farliga maskiner på vart tionde. Restaurangjobb är ofta både stressiga och farliga, konstaterar Arbetsmiljöverket.

Under våren 2013 inspekterade Arbetsmiljöverkets distrikt i Malmö, Göteborg och Växjö 200 arbetsgivare i restaurangbranschen. Inspektionerna ledde till 680 krav och 22 förbud mot att använda farliga maskiner utan skydd så som skärmaskiner och degblandare.

– Många arbetsgivare inom hotell och restaurang är duktiga entreprenörer, men inte lika kunniga i frågor som handlar om arbetsmiljö. Det behövs mer vardagligt tänk kring vilka risker som finns och hur de kan undvikas, säger Pernilla Niia. biträdande tillsynsdirektör i Göteborg, i en kommentar till inspektionerna.

De krav Arbetsmiljöverket ställde handlade främst om det systematiska arbetsmiljöarbetet. Riskbedömningar för tunga lyft och ergonomi saknas ofta eller är bristfälliga. Det samma gäller tydliga uppgiftsfördelningar så att personalen vet vem som gör vad. Arbetsmiljöverket upptäckte också att allt för få olyckor och tillbud i branschen anmäls.

Dessutom rapporterades ett antal farliga hissar och att personal som jobbar natt inte alltid erbjuds de medicinska kontroller som lagen kräver för nattarbete.

Antalet anmälda olyckor i hotell- och restaurangbranschen har ökat de senaste åren. Förra året anmäldes 682 olyckor, att jämföra med 448 år 2008.

De vanligaste skadorna i branschen är belastningsskador på grund av tunga lyft och fallolyckor som ofta sker på hala köksgolv. Bränn- och skärskador är också vanliga, liksom problem med buller och hög arbetsbelastning.

Många av dem som jobbar i restaurangbranschen är unga som har sina första jobb och personalomsättningen är hög.

– Därför är det extra viktigt med en trygg och säker arbetsmiljö, så att de får en bra start i yrkeslivet, säger Pernilla Niia.