En man fick amputera en del av sitt lillfinger efter en olycka i en plastkvarn på ett företag i Östergötland. Nu får företaget böta 200 000 kronor.

Mannen skulle plocka bort en plastbit som fastnat i en kvarn där han malde plast när olyckan var framme. Plastbiten hade fastnat så att den hindrade luckan på kvarnen från att stängas.

När mannen åtgärdade problemet råkade han halka på pedalen som styrde luckan. Luckan slog igen och krossade hans vänstra lillfinger och skadorna ledde till att mannen fick amputera en del av fingret.

Olyckan hade kunnat undvikas om företaget gjort noggranna riskanalyser, och om arbetstagaren informerats om riskerna med arbetet, anser åklagaren. Företaget borde också ha förebyggt olyckan genom att ändra luckans stängningsfunktion och informera de anställda om hur de skulle ta bort plastbitar som fastnat på ett säkert sätt.

Eftersom företagets företrädare inte har gjort vad de borde för att förebygga olyckan har de av oaktsamhet orsakat mannens kroppsskada, konstaterar åklagaren i ett strafföreläggande mot företaget. Företaget tvingas därför betala 200 000 kronor i företagsbot.