Trots att det inte rådde arbetsbrist sades nio elektriker upp på Forsmark på grund av just brist på arbete. Orsak: Det kan komma att råda arbetsbrist om entreprenören ISS Facility Services inte vinner kontraktet som löper ut vid årsskiftet.

Det var i maj som nio elektriker, anställda av ISS Facility Services, på Forsmark sades upp på grund av arbetsbrist. De arbetar på enheten Kraft och belysning, som ser till att lyset fungerar på så väl kärnkraftverket som kontoren.

Bristen på arbete bestod i att det kunde bli brist på arbete. Det vill säga om ISS Facility Services skulle förlora kontraktet som löper ut till årsskiftet, så riskerade man detta.

Att sia om framtiden räcker inte som grund för uppsägningar, resonerar männens juridiska ombud Annika Ewerblad på LO-TCO Rättsskydd som nu stämmer bolaget till Arbetsdomstolen (AD).

– En arbetsgivare får inte säga upp för säkerhets skull, säger hon.

I september visade det sig att det blev just ISS Facility Services som vunnit upphandlingen. Trots det är männen uppsagda.

– Vi menar att det inte finns någon som helst grund för uppsägningen, säger Annika Ewerblad.

Hon poängterar också att även om bolaget inte vunnit upphandlingen skulle det inte per automatik råda arbetsbrist. Då skulle i stället det handla om övergång av verksamhet där den anställda skulle få följa med.

Christer Ekelund, pressansvarig på ISS Facility Service, håller inte med. Enligt honom handlar det ”troligen inte” om en verksamhetsövergång.

– Vi kan inte stå med övertalighet om vi förlorar kontraktet. Det är gängse praxis i branschen, att när man får en uppsägning av kontraktet så säger man också upp personalen.

Enligt honom är det inte alls klart att det är just ISS Facility Services som vunnit kontraktet.

– Vi gick ut med en kommuniké att slutförhandlingar inletts med ISS. Men det finns inget underskrivet avtal.

Får de behålla jobben då?

– Det är spekulationer som jag inte vill gå in på.

Forsmark ägs av Forsmarks Kraftgrupp AB där statligt ägda Vattenfall är huvudägare. Det är Vattenfall som lagt ut elektrikernas enhet på entreprenad. Det var sju år sedan som det senaste entreprenadbytet skedde och ISS Facility Services vann. För cirka ett år sedan gick Vattenfall ut med en förfrågan om nya anbud. Och i maj lät eljätten de inblandade veta att det stod mellan ISS Facility Services och ett annat bolag. Vilket alltså orsakade uppsägningarna.

Annika Ewerblad begär 120 000 kronor var i skadestånd till de nio elektrikerna för brott mot lagen om anställningsskydd.

 

Sjömän varslades om uppsägning vid eventuellt byte av entreprenör. Det fallet ska till AD.