I mitten av maj varslades 270 sjömän om uppsägning inför en ny upphandling av skärgårdstrafiken som är subventionerad av Stockholms läns landsting. Nu går 24 av dem till Arbetsdomstolen och kräver ett skadestånd på sammanlagt 2,4 miljoner.

De uppsagda sjömännen, cirka 70 befälhavare och 200 besättningsmän, på Waxholmsbolagets fartyg varslades om uppsägning på grund av arbetsbrist. Det kan bli resultatet av den pågående upphandlingen av sjötrafiken ifall nya entreprenörer tar över verksamheten, menar arbetsgivarna.

Rederiernas avtal löper ut i april nästan år och därefter är det alltså oklart vem som kommer att köra sträckorna under nästa tioårsperiod. Därför anser rederierna att de inte har något annat val än att säga upp all personal på grund av en sannolik arbetsbrist som kan uppstå om ett år, ifall andra entreprenörer skulle vinna upphandlingen.

Men en arbetsgivare får inte säga upp personal ”för säkerhets skull”, menar de 24 sjömän som nu stämmer sina arbetsgivare, tre rederier, i Arbetsdomstolen. Sjömännen anser att uppsägningarna är olagliga och kräver 100 000 kronor var i allmänt skadestånd.

– Det finns inget som talar för att ett entreprenörsbyte verkligen kommer att äga rum, säger Bo Villner på LO-TCO Rättsskydd som för Sjöbefälsföreningens talan.

Även om en ny entreprenör skulle ta över kommer det fortfarande att handla om samma verksamhet med samma fartyg, samma kunder och samma personal. Och då är det anställningsskyddslagens regler om övergång av verksamhet som gäller, förklarar Bo Villner.

– Oavsett vem som driver verksamheten nästa år saknas saklig grund för uppsägning på grund av arbetsbrist. Uppsägningarna har skett trots att det ännu inte är utrett att det kommer föreligga arbetsbrist vid uppsägningstidens utgång.

Målet i Arbetsdomstolen, som är det första i sitt slag, handlar ytterst om arbetsgivarens rätt att säga upp personal på grund av eventuell arbetsbrist efter ett eventuellt entreprenörsbyte.

– Domstolen har tidigare inte prövat något liknande fall, säger Bo Villner.

Ett av de tre rederierna som stäms av facket, Sjöbefälsföreningen, är Stockholms Sjötrafik AB. Bolaget har sagt upp samtliga 25 sjöbefäl. Vd:n Magnus Sillén berättar att han aldrig haft något bekymmer med facket men i det här fallet hade han inget val.

Han påpekar att nio av de uppsagda befälen har tolv månaders uppsägning och löner runt 40 000 kronor. Egentligen ville han bara säga upp dessa, men det skulle vara konstigt att bara säga upp en del. Därför sa han upp samtliga.

– Tänk om de säger ”nej, vi vill inte gå” om en ny entreprenör tar över verksamheten i april nästa år? Då måste jag betala deras löner plus sociala avgifter i tolv månader. De pengarna har jag inte.

Besättningsmännen däremot har som högst sex månaders uppsägning och betydligt lägre lön. På ”manskapssidan” har det därför inte varit några problem, förklarar Magnus Sillén.

Hur upphandlingen kommer att sluta har han dock ingen aning om.

– Det är en mycket långdragen och slitsam process.

Han vill inte heller uttala sig om själva principen, det vill säga om det är rätt eller fel att säga upp personal på grund av eventuell arbetsbrist.

– Det får Arbetsdomstolen avgöra, säger Magnus Sillén.