Sjukförsäkringen borde brytas loss ur statsbudgeten på samma sätt som pensionerna, skriver Martin Ljunge, forskare vid Institutet för näringslivsforskning, på SvD Brännpunkt.

Regeringens förändringar av sjukförsäkringen innebar under några år minskade kostnader för sjukförsäkringen, men nu har stigande sjukskrivningstal lett till att utgifterna ökade med tio miljarder kronor i regeringens budget.

Höga kostnader för sjukförsäkringen innebär dels en risk för att mindre pengar kan läggas på skola, vård och omsorg, och dels en risk för ”dramatiska försämringar i sjukförsäkringens generositet”, enligt Ljunge.

Genom att bryta loss sjukförsäkringen från statsbudgeten kan man göra den till ett slutet system, vars intäkter kommer från sjukförsäkringsavgiften i arbetsgivaravgiften och egenavgifterna, skriver Ljunge.

Att sjukförsäkringen utnyttjas alltmer beror på ändrade attityder, skriver Ljunge: ”Yngre generationer ser bidragen mer som en självklar rättighet och kommer att utnyttja dem i situationer där äldre generationer skulle ha avstått. Trenden att sjukpenningen ses mer som en självklar rättighet innebär en trendmässig ökning av utgifterna allt eftersom yngre generationer blir yrkesverksamma.”