LO och Svenskt Näringsliv lägger nu sista handen vid de krav som pensionsförvaltare måste uppfylla för att få ta hand om LO-medlemmarnas avtalspensioner.

På torsdag skickas kravspecifikationen ut till de 21 bolag som har anmält intresse för att förvalta Avtalspension SAF-LO, alltså de privatanställda arbetarnas tjänstepensioner, de kommande fem åren.

– Bolagen får sedan fyra veckor på sig för att ta ställning till om de vill vara med på de här villkoren, säger Renée Andersson, utredare och pensionsförhandlare vid LO.

Alla bolag som vill delta, och som uppfyller minimikraven, får ansluta sig till försäkringscentralen Fora och blir valbara från och med den 1 januari 2014. Vilket mycket väl kan resultera i att LO-medlemmarna får fler förvaltare att välja bland än de totalt elva som är valbara i dag (sex bolag som erbjuder traditionell försäkring och fem som erbjuder fondförsäkring).

Att släppa in alla bolag som uppfyller givna krav är en förändring jämfört med den gångna femårsperioden, då LO och Svenskt Näringsliv i stället upphandlat förvaltare – alltså sållat fram de billigaste och bästa i en utdragen ”tävling”.

– Pensionsmarknaden har gått igenom ett antal upphandlingar på senare år, säger Renée Andersson. Förvaltningsavgifterna har pressats ner till sådana nivåer att det inte finns så mycket kvar att göra.

Dessutom skapar nya upphandlingar vart femte år problem för spararna, resonerar LO och Svenskt Näringsliv. När förvaltare som varit valbara tidigare inte klarar sig igenom upphandlingen måste spararna välja nya förvaltare för sina framtida pensionspremier – samtidigt som redan intjänade pensionspengar finns kvar hos den förvaltare man valt tidigare. Med tiden riskerar pensionskapitalet att hackas upp i så många bitar att sparandet blir  svårt att överblicka.

– Nu ska vi sluta tillsvidareavtal med förvaltarna i stället för tidsbegränsade avtal, säger Renée Andersson. Förhoppningsvis leder det till större stabilitet och kontinuitet.

Parterna förbehåller sig dock rätten att följa upp bolagens prestationer, och att förändra kriterierna för vilka bolag som ska få ta hand om spararnas pengar.

De krav som LO och Svenskt Näringsliv ställer upp ska säkra att förvaltarna tar ut låga avgifter, är finansiellt stabila och har förutsättningar att ge bra avkastning. Vad gäller fondförsäkring måste till exempel avkastningen 36 månader bakåt i tiden ligga på en viss lägsta nivå. Det är oklart i vilken mån kraven kommer att offentliggöras, men enligt Renée Andersson kan åtminstone delar av dem komma att beskrivas på Foras hemsida.
LO och Svenskt Näringsliv har enats om att pensionsbolaget AMF, som parterna äger gemensamt, ska få fortsatt förtroende att förvalta pensionen för dem som inte gör något aktivt val. AMFs uppdrag förlängs till och med den 31 december 2016.