Från Malmö i söder till Luleå i norr samlas över trettio olika organisationer, fackföreningar och folkrörelser för att demonstrera för en gemensam välfärd. I vår kampanj finns personal och brukare, yrkesutövare och allmänhet, unga och pensionärer. Vi vägrar att bara se på när den gemensamma välfärden – vården, skolan, omsorgen – skärs ned, säljs ut, och har blivit en handelsvara för riskkapitalister som överför våra skattepengar till privata bolagsvinster. Därför har vi gjort 21 september, ett år innan valet, till en riksomfattande manifestationsdag för en god gemensam välfärd utan vinstintressen. Som LO-distriktet i Stockholms län skriver i sin maning till uppslutning på Medborgarplatsen:

”Slaget om en behovsstyrd – icke vinstdriven – välfärd är i slutändan en ödesfråga om vilket samhälle vi vill leva i.”

Vi välkomnar initiativet till försvar för arbetslösas och utförsäkrades rättigheter som under rubriken ”Vi som inte räknas”, samlas samma dag på annan plats i Stockholm. Det är därför beklagligt att det finns debattörer som försöker splittra de två initiativen och smutskasta vår lokala demonstration på Medborgarplatsen. Som medkämpar hoppas vi på god framgång för alla som söker stå emot dagens sociala nedrustning och försvarar en samhällsutveckling byggd på solidaritet och omtanke. Vi välkomnar i varm solidaritet alla välfärdskämpar till en gemensam avslutning på manifestationsdagen, vid Mynttorget i Stockholm. Där, utanför Sveriges riksdag, kan vi tillsammans göra våra röster hörda för en stark gemensam välfärd där trygghet garanteras för alla som drabbas av arbetslöshet, sjukdom och utförsäkring – mot de krafter som i dag river ner, säljer ut och plundrar det vi byggt upp tillsammans.

Folkkampanj för gemensam välfärd
Peter Emsheimer, Stockholm, Nina Magnusson, Göteborg, Daniel Sestrajcic, Malmö, Ida Linander, Umeå, Claudia Velasquez, ­Helsingborg, Theo Bodin, Stockholm