Regeringen sa i dag ja till en ny nickelgruva i Storuman. Beslutet möts av starka protester och gruvplanerna har även tidigare bekämpats av en lokal opinion.

Det handlar om en gruva i Rönnbäcken som ligger 25 kilometer söder om Tärnaby. Enligt regeringen ger den planerade gruvan minst 500 nya jobb och ger 115 miljoner kronor årligen i lokala skatteintäkter.

En rad samiska organisationer kritiserar regeringens beslut i ett uttalande. De skriver bland annat att beslutet uttrycker ”total brist på respekt för det samiska folket och internationellt erkända urfolksrättigheter”.

Regeringen skriver i sitt pressmeddelande att man gjort en avvägning mellan två riksintressen; att utvinna mineral och att bedriva rennäring. Och regeringen konstaterar att rennäringen kan komma att påverkas även i områden utanför gruvområdet.

Det lokala motståndet är starkt. Västerbottens-Kurirens läsare utsåg förra året Marie Persson till Årets Västerbottning. Hon är gruvmotståndarnas talesperson. På frågan om gruvan inte ger bygden jobb har hon tidigare svarat:

– Ja men man måste fråga sig på bekostnad av vad och hur länge jobben räcker. Risken finns att jobb inom turism, renskötsel och andra näringar försvinner om gruvan startar.

Regeringen har givit företaget Nickel Mountain bearbetningskoncession och det innebär att företaget fått ja till att starta gruvdrift. Nickel Mountain ägs i sin tur av IGE Resources som har ekonomiska problem. Företaget har nyligen förlorat 50 miljoner i en misslyckad affär i Ghana.

Detta tar de samiska organisationerna upp i sitt uttalande. De skriver om ett konkursmässigt bolag som är under ekobrottsutredning.

I går protesterade aktivister mot den planerade järnmalmsgruvan utanför Jokkmokk.