Ökningen av rot har avstannat. Under första halvåret i år köpte drygt 540 000 svenskar rotarbeten, vilket nästan är exakt lika många som under motsvarande period förra året.

Intresset för rut ökar medan efterfrågan på rot står still, enligt nya siffror från Skatteverket. Under första halvåret 2013 köpte svenskarna rot av 54 000 företag, vilket innebär 1 000 färre företag jämfört med motsvarande period ifjol. Däremot har skatteavdraget för rot ökat något från 6,8 till 6,9 miljarder kronor på ett år.

Med andra ord köper färre svenskar mer rot av färre företag.

Men intresset för rut fortsätter att öka. 14 procent fler köpte ruttjänster under första halvåret i år jämfört med motsvarande period i fjol. Sammanlagt betalade staten ut 8,1 miljarder kronor i skattereduktion för rot- och ruttjänster. Av det totala avdraget gällde bara 1,2 miljarder rut.

Rut har den största procentuella ökningen, medan rot står fortfarande för den överlägset största andelen av skattereduktionen, alltså drygt 6,9 miljarder kronor. Det beror dels på att fler köper rottjänster, dels på att rotarbeten i regel kostar mer än rutarbeten. Att renovera köket är dyrare än städning eller barnpassning.

Hittills har Skatteverket lagt störst vikt vid att kontrollera dem som utför rot- och rutarbeten, det vill säga företagen. Men framöver kommer myndigheten att även kontrollera köparna. Även köparen av rot- och ruttjänster har ett ansvar för att villkoren för avdrag är uppfyllda, påpekar Skatteverket. I annat fall kan köparen bli återbetalningsskyldig.

Som köpare är det viktigt att man sparar kvitton eller faktura och ser till att det tydligt framgår hur stor arbetskostnaden respektive materialkostnaden är.

Rot står för reparation, ombyggnad och tillbyggnad. Rut är en förkortning av rengöring, underhåll och tvätt. Exempelvis städning, barnpassning och trädgårdsarbete omfattas av rutavdraget.

Skatteavdraget är 50 procent av arbetskostnaden, men högst 50 000 kronor per person och år.