Allmänheten ger Seko rätt i konflikten inom spårtrafiken, hävdar Seko med stöd av en opinionsundersökning.

På torsdag kan stora delar av spårtrafiken i och kring Stockholm, Göteborg och Malmö stanna sedan Seko varslat om strejk. Fackets mål med strejken är att tvinga fram ett skydd för de anställdas löner och övriga villkor när upphandlingar av trafiken gör att de måste byta arbetsgivare. I dag får de ta med sig sina tidigare löner till den nya arbetsgivaren i högst tolv månader, sedan finns inga garantier.

För Sekos räkning har undersökningsföretaget Novus frågat 1 062 personer om hur de ser på Sekos krav i konflikten. 66 procent av de svarande anser att de anställda ”ska få behålla sina anställningsvillkor” när verksamheten upphandlas och de byter arbetsgivare, medan bara tio procent svarar nej (resterande 24 procent har ingen åsikt).

Nästan lika många, 62 procent, anser att Seko gör rätt som varslar om konflikt för att få in regler i det centrala avtalet som innebär att de anställda får beålla sina löner och anställningsvillkor när spårtrafik upphandlas.

Även om frågorna är allmänt formulerade (de beskriver till exempel inte att ett visst skydd finns genom övergångsperioden på tolv månader) ger undersökningen Seko råg i ryggen inför en eventuell strejk, som kommer att pröva allmänhetens tålamod.

– Allmänheten tycker att man ska få behålla sina villkor när man tvingas byta arbetsgivare, sammanfattar Jonas Pettersson, kommunikationschef vid Seko. I en opinionsundersökning kan man inte formulera frågorna hur detaljerat som helst, men jag är övertygad om att bilden hade blivit den samma om vi hade beskrivit dagens regler närmare.