Foto: Johanna Wreder

Foto: Johanna Wreder

Fredrik Ståhle, snusarbetare från Göteborg, är en av de två nyvalda ledamöterna i Livs förbundsstyrelse, och han tar uppdraget på allvar.
– Förbundsledningen kan förvänta sig att jag kommer att ifrågasätta mycket, men också komma med konstruktiva förslag, säger han.

Han valdes i dag av en enig kongress till ny ledamot i Livs förbundsstyrelse.

– Det känns stort. Men det är också ett uppdrag som förpliktigar, säger han.

Den viktigaste frågan för förbundsstyrelsen är att öka organisationsgraden, anser Fredrik Ståhle. I dag är ungefär 70 procent av de anställda i livsmedelsindustrin med i facket och det är inte bra nog.

– Den här frågan är allt annat överskuggande. Vi måste få till skarpa och effektiva metoder för att organisera medlemmar.

En första åtgärd är att sluta prata om värvning eller rekrytering utan i stället kalla det just för att organisera, säger han.

– Det handlar inte bara om att skriva in medlemmar utan att faktiskt organisera dem så att de går med aktivt.

Fredrik Ståhle tror att det kräver stora, medvetna satsningar. Det går inte att köra på i samma hjulspår som tidigare med traditionellt uppsökande på arbetsplatserna. Han tillägger att det viktiga är hur många människor som nås och inte antalet arbetsplatser som besöks och att alla kanske inte är lämpade att ägna sig åt uppsökeri, likväl som att alla inte är bra på att förhandla.

– Jag tror att vi måste plocka loss förtroendevalda som får mycket tid till att bearbeta arbetsplatser där vi inte har klubbar.

Trots att Fredrik Ståhle bara är 32 år har han en lång facklig bakgrund. Han gick med i Livs när han gick ut gymnasiet och började jobba på Swedish match, eller snusfabriken som han säger, år 2001 och bara något år senare fick han sitt första fackliga uppdrag.

– Det var naturligt för mig. Jag har alltid brunnit för att få kämpa för rättvisa och att alla ska bli schyst behandlade, säger han.

De senaste fyra åren har han varit representant för region Väst i Livs förbundsmöte och ersättare i förbundsstyrelsen. Även förbundsstyrelsens andra nytillskott har varit ledamot i förbundsmötet. Han heter Mattias Axelsson, jobbar på Scan och har företrätt region Öst. De övriga sex ledamöterna i styrelsen har redan suttit en kongressperiod.