Foto: Robin Nordlund

Strejkvakten Christer Gunnarsson står utanför arbetsplatsen tillsammans med Josefin Algerbro, Ellen Hägg, Tina Svensson och Tei Häggström.

 

I morgon får de strejkande på callcenterföretaget Focus CRS i Fränsta sparken.

I dag svarade näringsminister Annie Lööf i riksdagen på frågan om varför ett företag med usla anställningsvillkor beviljades statligt investeringsbidrag på drygt en miljon, varav 400 000 kronor har betalats ut.

– Som tack sparkar de sina anställda. Det minsta man kan begära är att företag som får statligt stöd ska ha kollektivavtalsliknande villkor, sa Jonas Sjöstedt (V) i debatten.

18 anställda, de flesta timanställda, har jobbat på Focus CRS. Lönen var 85 kronor i timmen eller 13 700 kronor i månaden för den som får jobba heltid. De anställda fick varken ob- eller övertidsersättning, pensionsavsättningar eller sjuklön. Försäkringsskyddet var bristfälligt.

När Unionen tog ut de anställda i strejk svarade ägarna med att lägga ner företaget.

Frida Niemi är en av dem som får sparken.

– Vi är tacksamma för allt stöd vi fått från människor över hela landet. Vi är stolta över att ha satt stopp för ett oseriöst företag som utnyttjat människor. Och vi är övertygade om att fler unga fått upp ögonen för sina fackliga rättigheter. Vår strejk har lett till något större, säger hon.

I riksdagen tackade Jonas Sjöstedt de strejkande för deras kamp.

– Jag tycker att du kan uttrycka sympati för deras sak. De är värda allt stöd och all sympati, sa Jonas Sjöstedt med adress Annie Lööf.

Hon svarade att hon är varm anhängare av facket och medlem av Sacoförbundet Jusek.

– Jag känner otroligt starkt för alla som har kämpat för att få kollektivavtal. Det är rätt och rimligt som arbetstagare att kräva det, förklarade Annie Lööf.

Sedan tog enigheten slut. Det är unga människor som blir arbetslösa i Fränsta. Det föranledde en debatt om unga människors villkor på svensk arbetsmarknad.

– Det som erbjuds de flesta ungdomar är otrygga jobb. Det innebär att de inte kan få en lägenhet eller planera för sin framtid. Priset är högt för de hundratusentals ungdomar som drabbas, sa han och drog slutsatsen att det här är en föjd av den borgerliga regeringens politik för att skapa flexibilitet på arbetsmarknaden.

Annie Lööf svarade att trygga jobb leder till högre arbetslöshet.

– Visstidsanställningarna är en stor möjlighet att faktiskt få in en fot på arbetsmarknaden, sa hon.

Jonas Sjöstedt svarade:

– Om Annie Lööf hade haft rätt i att otrygghet ger jobb skulle Sverige vara ett land med full sysselsättning.

Länsstyrelsen i Västernorrland gav statligt bidrag till Focus CRS. Tillväxtverket sa nej till statligt bidrag. Statens inkonsekvens föranledde debatten i riksdagen.

Annie Lööf svarade att länsstyrelsens bidrag avser lokalerna. Då ställer staten inga krav på arbetsvillkor. Tillväxtverket ger bidrag till sysselsättning. Då krävs god arbetsmiljö och goda anställningsvillkor.

– Ansvarig myndighet kan återkräva bidrag om ett företag missköter sig, förklarade hon.