Foto: Leo Sellén

Foto: Leo Sellén

Rusningen efter sifferlösa avtal som präglat våren 2013 har en tydlig gemensam nämnare – det är förbund som domineras av kvinnor som väljer en ny löneväg.

Ambitionen och förhoppningen är att de sifferlösa avtalen ska generera högre löneökningar än den norm som industrin förhandlar fram.

– Sifferlösa löneavtal är nödvändigt för oss för att kunna få ut mer än industrinormen. Vi vill skapa en uppvärdering av våra yrkesgrupper och det här är en möjlighet, säger Anna Andersson, vice ordförande för Vårdförbundet.

Sjuksköterskorna har vacklat fram och tillbaka mellan centralt fastställda ramar för löneökningarna och sifferlösa avtal, men förbundet har nu fastnat för sifferlösa uppgörelser.

Det tvingar arbetsgivaren att lokalt värdera Vårdförbundets yrkesgrupper och det är, enligt förbundet, viktigt för att få till stånd en värderingsförskjutning (läs: högre löner till sjuksköterskorna).

– Tidigare kunde arbetsgivarna ibland gömma sig bakom en procentsiffra i det centrala avtalet. De smet helt enkelt undan sitt lokala ansvar för att differentiera och individualisera lönesättningen, fortsätter Anna Anderson.
Riskerna för en kommande huggsexa i lönerörelserna när snart en miljon löntagare har sifferlösa avtal tonar Vårdförbundets vice ordförande ner.
– Jag ser snarare fram emot en bredare och bättre diskussion om vilka värderingar som styr lönesättningen när fler väljer att avstå från centralt fastställda löneökningar. Det tvingar fram värderingar av arbetsinsatser.

Erfarenheterna inom Vårdförbundet av de sifferlösa avtalen är så här långt goda. Utfallet är genomgående något högre än för övriga grupper på arbetsmarknaden.

– Det har gått hyggligt, säger Anna Andersson.

Den enda tydliga besvikelsen inom Vårdförbundet handlar om den fortsatt sammanpressade lönestruktur som finns bland sjuksköterskorna.

– Vi har inte lyckats skapa den spridning som vi anser vara en förutsättning för att kunna tala om lönekarriär i yrket, säger Anna Andersson.

En intressant iakttagelse under årets avtalsförhandlingar är att just flera kvinnodominerade förbund sökt sig till sifferlösa avtal. Det är svårt att inte se den utvecklingen som en medveten strategi för att undgå industrinormen och Medlingsinstitutet (MI).

För ett år sedan protesterade fem kvinnodominerade förbund i en uppmärksammad debattartikel. De krävde att instruktionen till MI skulle ändras så att jämställda löner hamnade mer i fokus.

I år har flera av undertecknarna lämnat den centrala arenan för lönebildning och undgår på det sättet Medlingsinstitutet och det så kal­lade normerande märket.

Nio av tio är kvinnor

Vårdförbundet

Vårdförbundet har 110 000 medlem­mar bland sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analy­tiker och röntgensjuksköterskor.
91 procent av medlemmarna är kvinnor.
Facket ingår i TCO.
Genomsnittslönen för medlemmar som arbetar i landstingen ligger på 28 645 kronor i månaden.