Lönerna för runt 151 000 anställda i bevakningsbranschen höjs med 1 768 kronor under 37 månader. Fem dagar före den varslade konflikten skrev Transport och Almega Säkerhetsföretagen på ett nytt avtal.

Lönehöjningen motsvarar 1 720 kronor på tre år.

Enligt Almega ryms avtalet inom industrinormen på 6,8 procent. Lönerna höjs något mer – samtidigt minskar arbetsgivarnas inbetalningar till Väktarskolan och utbildningsbidraget under väktarnas grundutbildning tas bort.

Lönerna höjs med 550 kronor första året, 560 kronor andra året och 658 kronor tredje året. Avtalets sista år kan sägas upp.

Behovsanställda får tryggare villkor. I fortsättningen ska de erbjudas ett fast arbetstidsmått efter nio månader. I dag går gränsen vid ett år. Dessutom ska den som arbetar deltid alltid ha förtur till extrajobb.

Ob-ersättningen förbättras. I fortsättningen får den som arbetar ett nattpass ob även efter klockan 6 på morgonen.