Fyra av fem deltagare i fas 3 är helt eller delvis nöjda, påpekar debattören. På bilden Ung utan pung, ett gäng fas 3:are som satte upp teaterföreställningen Fars 3 häromåret.

Foto: Jessica Gow

Arbetslösheten är en av våra största utmaningar. Jobb- och utvecklingsgarantins syfte är att bryta långa tider av arbetslöshet. Den är indelad i tre faser, med coachande och arbetsplatsförlagda insatser eller utbildning. I sysselsättningsfasen/fas 3 gäller sysselsättning hos anordnare för att få nätverk och kontakt med arbetslivet samt söka jobb. Genomsnittstiden i arbetslöshet för personer i sista fasen är sju till åtta år, så utgångsläget är naturligtvis inte lätt.

I Arbetsförmedlingens årsrapport finns fakta vad som hänt under 2012. Totalt 31 400 personer i snitt per månad ingick i sysselsättningsfasen (fas 3). Tyvärr en ökning med drygt 4 000 från året innan. Men antalet personer som gått till arbete ökade också kraftigt under året, till 9 095. Ett mycket gott resultat i tider av lång lågkonjunktur och kärv arbetsmarknad!

Ur samma undersökning kan man avläsa nöjdhetsindex. Hela 87 procent svarade att de var helt eller delvis nöjda, en ökning med 10 procent sen förra året. Så många som 82 procent svarade att de upplever arbetsuppgifterna som meningsfulla. Sedan förra året kan deltagarna i sysselsättningsfasen ta del av arbetsmarknadsutbildning, om det kan leda till jobb. Av dessa hade 12 procent ett jobb 90 dagar efter avslutad utbildning förra året.

Viktigt för en bra placering är

• att platsen är individanpassad,

• handledare och

• kontinuerlig uppföljning.

Enligt en sökandeundersökning framgår att deltagarna upplever en ökad delaktighet vid valet av sysselsättningsplats. Den totala tiden på platsen är i snitt drygt 30 timmar i veckan tillsammans med jobbsökande. I dag skrivs kortare avtal än första tiden med fas 3 och det är möjligt att byta om det blivit problem som inte kan lösas. Ingen tvingas till sysselsättning men för att få ersättning krävs aktiva insatser även av sökanden.

De som kritiserar fas 3, som till och med kräver nedläggning, är skyldiga att visa vad som kan vara mer effektivt för dem som varit arbetslösa under så lång tid. Som jämförelse kan nämnas att endast 1 (!) procent gick vidare till ordinarie arbete eller utbildning från de gamla plusjobben, under socialdemokraternas regeringstid. Förr förtidspensionerades många långtidsarbetslösa som inte lyckades få jobb. Ett liv i passivitet med mycket dålig ersättning och låg pension som följd. Vi ger inte upp om någon, vilket det goda resultatet med dem som fått jobb visar. Men det är fler jobb som behövs och en högkonjunktur för att komma till rätta med arbetslösheten.

Så till dig som är väldigt missnöjd eller känner till missförhållanden för fas 3-deltagare: Jag ber dig att du hör av dig. Men ingen har hittills svarat på mitt erbjudande om att komma på besök hos anordnare som inte uppfyller kraven eller komma till ett möte!

Vi är angelägna om att det ska vara justa förhållanden och att alla ska ges rimlig sysselsättning. Målet är ju att få fler i arbete. Arbetsförmedlingen har ett stort ansvar och vi kräver att uppföljning sker och om fel konstateras ska detta rättas till.

Katarina Brännström (M)
ledamot i arbetsmarknadsutskottet