Johanna Langhorst: Förortshat (Ordfront)

Johanna Langhorst: Förortshat (Ordfront)

0666loggaJohanna Langhorst försvarar förorten: lägenhetshus runt ett bilfritt centrum ger ett gott liv av solidaritet och samarbete. Det dåliga ryktet beror på mytbildning från medelklassen, men har fått enorma konsekvenser i form av snedvriden nyhetsrapportering och nedmontering av samhällsservicen. Det är med andra ord inte arkitekturen det är fel på, utan ojämlikheten. Boken är en riktig tankeställare som inte blundar för problem: hennes egen familj blev tvungen att flytta bort från Tensta efter erfarenheter av våld – men ser dem som tillfälliga och väldigt möjliga att lösa. Medan den verkliga segregationen finns i de etniskt homogena medel- och överklassområdena.