På Teater Tribunalen visas en märklig föreställning som simulerar ett världsomspännande ungdomsuppror mot klimathotet.

Peter Järn och Ylva Olaison. Fotograf: Jonas Jörneberg

Peter Järn och Ylva Olaison.
Fotograf: Jonas Jörneberg

Med hjälp av modern teknik, som inte ska avslöjas på förhand, får man känna sig som åskådare av upproret i realtid. Det är väldigt häftigt. Sen följer en fiktiv, livlig tevedebatt där åskådarna får vara studiopublik. Därefter ett antal strama symboliska scener, uppblandade med försök till dialog: ett samtal som premiärkvällen blev ganska taffligt i brist på fakta. Det kommer nog att bli mera fart under kommande föreställningar, särskilt de där sakkunniga debattörer medverkar.

Men just den här missöverensstämmelsen mellan tydliga sceniska bilder och vilsen debatt, knuten till privata uppoffringar mer än till politik, och med den orättvisa världsordningen långt bort i bakgrunden, ger nog tyvärr en ganska bra bild av var vi befinner oss – och understryker att en kraftfull aktiviströrelse vore efterlängtad.

Så pass inkrökt i ideologiska positioner är nämligen samtiden att engagemang känns mer som en utopi än som en möjlighet.

Och just därför ger föreställningen en knuff i rätt riktning, inklusive de ögonblick när all rörelse stannar upp i rådvillhet.

Teater

Rörelsen

Scen: Teater Tribunalen, Stockholm, i samarbete med Privatteatern och Stockholms dramatiska högskola.
Idé och koncept : Hanna Borglund, 
Lisa Färnström
, Ylva Olaison
, Jonathan Silén
 och Emma Örn
Regi: Lisa Färnström
Dramatiker: Hanna Borglund
Skådespelare: Peter Järn
, Ylva Olaison, 
Sylvia Rauan, Jonathan Silén
, Sebastian Sporsén
 och Emma Roswall
Spelas t o m: 2 juni

Tribunalens hemsida.

Naturligt gröna samtal

David Jonstad 2 maj
Shora Esmailian  3 maj
Marianna Agetorp  4 maj
Johan Ehrenberg  9 maj
Joakim Pihlstrand (Gröna partiet)
  10 maj

Samtalen startar direkt efter föreställningarna