Regeringen begår ett allvarligt misstag när den inte tar bort arbetslöshetsavgiften, anser Hotell- och restaurangfacket.

– Det är djupt orättvist att de som har de lägsta lönerna ska ha de högsta avgifterna för att vara med i a-kassan. Men det är också dålig jobbpolitik att många står utan denna omställningsförsäkring, säger Hotell- och restaurangfackets ordförande Ella Niia i en kommentar till regeringens vårproposition.

I trepartssamtalen mellan regeringen, facken och arbetsgivarna om yrkesintroduktionsavtal för ungdomar har facken krävt att den så kallade arbetslöshetsavgiften ska slopas. Avgiften, som infördes 2007, innebär att de grupper som löper störst risk att bli arbetslösa får betala mest för sin a-kassa. Mest av alla betalar den som är med i hotell- och restaurangs a-kassa: 390 kronor i månaden.

Under samtalen har finansminister Anders Borg öppnat för att arbetslöshetsavgiften kan tas bort – men i sin vårproposition lägger han inga sådana förslag. Där heter det bara att slopad eller sänkt arbetslöshetsavgift ”kan övervägas”. Men han ställer upp villkor för det. För det första måste parterna göra framsteg vad gäller yrkesintroduktion för unga. För det andra är reformen ”beroende av regeringens bedömning av det ekonomiska läget, budgetutrymmet och finansieringsbehoven liksom av de prioriteringar som regeringen gör i det slutliga arbetet med budgetpropositionen för 2014”.

– Arbetslöshetsavgiften fungerar inte, säger Daniel Färm, tillförordnad presschef vid Hotell- och restaurangfacket. Vi accepterar inte ultimatum om att parterna på arbetsmarknaden måste nå ett bestämt förhandlingsresultat – att slopa arbetslöshetsavgiften är en nödvändig reform i sig.

Tanken med arbetslöshetsavgiften är att grupper med hög arbetslöshet ska förmås att hålla nere sina lönekrav, vilket antas minska arbetslösheten. Flera tunga ekonomer, bland dem professor Lars Calmfors, anser att den mekanismen inte fungerar i praktiken.