Socialdemokraternas jobbprogram är offensivt och ambitiöst.

Men det gäller att partiledningen i sin iver att nå framgång inte blir fartblind och glömmer arbetsplatsolyckor. Och att aldrig överge en lyhördhet för arbetets villkor.

I partiets nya plattform finns de löften som Arbetets ledarsida skrev om i går, att Sverige vid en socialdemokratisk valvinst senast år 2020 ska nå ned till EU:s lägsta arbetslöshet och att ungdomar ska garanteras antingen jobb, utbildning eller praktik senast efter 90 dagars arbetslöshet.

Detta mål ska nås genom ett större fokus på små och växande företag, en större företagssamverkan och ett bättre perspektiv på konkurrenskraft och näringsliv.

Bra så. Siffrorna ska ned. Vägen är utstakat. Ungdomar ska mötas med respekt.

Är det något vi har glömt?

Ja, faktiskt.

Under debatten ändrades den ursprungliga texten och en välkommen nolltolerans fogades in i Framtidskontraktet, en nolltolerans mot dödsolyckor på Sveriges alla arbetsplatser.

Det är en mycket viktig fråga som självklart inte får glömmas bort.

Även regionalpolitiken var, om inte glömd så i alla fall ganska gömd.

Till Framtidskontraktet klubbades därför också en skarpare skrivning om att de nya jobben ska finnas i hela landet.

Regionalpolitiken och satsningar på hela Sveriges tillväxt är viktiga punkter. De får inte glömmas i jakten på att få de ilsket lysande arbetslöshetssiffrorna att vända nedåt.

Partistyrelsens ambition att komma tillrätta med arbetslösheten är bra. Men man får inte bli fartblind och glömma frågorna om arbetets villkor.