Förhandlingarna om ett nytt avtal för installationselektrikerna fortsätter. Medlarna planerar att lägga fram ett avtalsförslag på torsdag i nästa vecka.

– Det går sin gilla gång. Och det tar väl fart på allvar i nästa vecka när medlarna presenterar sitt bud, säger Urban Pettersson, ansvarig för installationsavtalet hos facket.

Han säger att diskussionerna nu framför allt rör tre frågor. Det är ackordet, övertiden och om omplaceringsregler. Ackordet vill arbetsgivarna ändra och de vill ha en mer individuell fördelning av pengarna. Facket vill att övertidsarbete ska vara frivilligt och det betyder att arbetsgivaren inte längre ska kunna beordra övertid. Dessutom vill facket ha nya regler för omplacering och de går ut på att kunna neka omplacering vid arbetsbrist utan att riskera att förlora anställningen. I bakgrunden finns en dom från Arbetsdomstolen, som facket vill ta sig runt med nya skrivningar i avtalet.

För nästan två veckor sedan avblåstes stridsåtgärderna som fack och arbetsgivare varslat om. Det skedde sedan arbetsgivarna i EIO dragit tillbaka uppsägningen av inkasseringsavtalet. Facket svarade med att dra tillbaka sina krav om inkasseringen och en särskild avgift på produktionen. I stället är det nu det gamla inkasseringsavtalet som gäller. Det betyder att arbetsgivarna fortsätter att samla in fackavgiften och ackordskontrollavgiften från fackets medlemmar. Fortfarande är det oklart om arbetsgivarna ska dra ackordskontrollavgift för de oorganiserade som lämnat fullmakt för att dra avgiften.

Medlaren Olle Hammarström berättar att planen är att lägga ett heltäckande avtalsförslag på torsdag.

– Preliminärt har vi tänkt oss att fack och arbetsgivare ska svara på fredagen, säger han.