LO:s ordförande Karl Petter Thorwaldsson (th) och avtalssekreterare Torbjörn Johansson kommenterar det nya industriavtalet, under en pressträff i LO-borgen på tisdagen.

Foto: Anders Wiklund

LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson (th) och avtalssekreterare Torbjörn Johansson kommenterar det nya industriavtalet, under en pressträff i LO-borgen på tisdagen.

 

Industrins löneavtal i dag markerar en ny fas av avtalsrörelsen 2013 där krav och förhandlingar kröns med underskrivna uppgörelser.

– Och så här långt är vi väldigt, väldigt nöjda med utfallet även om nivån på löneökningarna alltid går att diskutera. Men varsel och en orolig omvärld pressar tillbaka anspråk liksom de slutliga uppgörelserna.

Beskrivningen kommer från LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson och illustrerar hur nöjd han är med avtalsuppgörelserna inom industrin. Han ser konstruktionerna på avtalen som en framgång för LO-förbundens samordning.

– Vi krävde reallöneökningar, höjningar av lönerna i både procent (över 25 000 kronor i månaden) och kronor (för branscher med lägre lönesnitt). Bland våra krav fanns också höjningar av avtalens lägsta löner med samma krontal som övriga. Detta har våra industrifackförbund lyckats med, konstaterar Karl-Petter Thorwaldsson.

Att det nya avtalet mellan Svenskt Näringsliv och LO innehåller en försäkringslösning som ger en föräldraledig mamma eller pappa ytterligare månads ledighet där föräldrapenningen ökas med 10 procent betraktas som en betydande framgång.

Samtliga fackliga företrädare inom industrin har vid flera tillfällen understrukit hur avgörande försäkringslösningen varit för att nå en överenskommelse om övriga delar i avtalen.

– Det här är en bra jämställdhetsåtgärd som syftar till att få fler män att ta ut mer av föräldraledigheten. Det gynnar kvinnorna och stärker deras ställning på arbetsmarknaden, säger LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson.

Lösningen som nu etableras är konstruerad som en försäkringslösning vilket innebär att arbetsgivarens kostnad blir densamma för en man som för en kvinna.