Oenighet om lönepåslagens storlek gör att industrins avtalsförhandlingar gått i stå. Industrins egna medlare har inte lyckats få ordning på avtalsvärdets storlek. Samtidigt har förhandlingar hamnat i ett låst läge eftersom LO och Svenskt Näringsliv förhandlar parallellt.

Teknikföretagens förhandlingschef Anders Weihe berättar om motsättningarna om avtalsvärdet. Den ursprungliga planen från opo – de opartiska ordförandena – var att ett slutbud skulle presenteras idag. Nu står det dock klart att det åtminstone inte kommer idag.

– Det har även hakat upp sig på en del andra saker. Det gör att det tar längre tid än opo hade planerat, säger Anders Weihe.

Han vill dock inte närmare berätta om de andra delarna, som ställer till problem i förhandlingarna. Han anser dock att förutsättningen för att avtalet ska innehålla något annat än nya löner är att det är treårigt.

– I ett treårsavtal kan det ingå ett större paket medan det i ett ettårigt avtal inte kan ingå något utöver lönen, säger Teknikföretagens förhandlingschef.

IF Metall och GS har sina avtalsdelegationer i Stockholm. Livs delegation kommer imorgon – lördag. Och det tyder på att de tre LO-förbunden tror att ett bud kommer inom kort.

Parallellt med industrins förhandlingar diskuterar LO och Svenskt Näringsliv förändringar av avtalsförsäkringar, pensionsregler och fackens krav på ytterligare en föräldramånad. Tanken har varit att centralorganisationernas överenskommelse ska kunna bli en del av industriparternas nya avtal.

– För oss är föräldramånaden viktig för att vi ska komma överens, säger GS ordförande Per-Olof Sjöö.

Svenskt Näringslivs förhandlingschef Christer Ågren berättar att det än inte finns något avtal mellan LO och Svenskt Näringsliv. Centralorganisationerna har heller inte planerat in något ytterligare förhandlingstillfälle.

– Vi på Svenskt Näringsliv har ett färdigt förslag som vi ska lämna över till LO när det är klart att industrins parter har slutat ett treårigt avtal, säger Christer Ågren.

Än är det dock inte klart om LO accepterar arbetsgivarnas förslag. Christer Ågren säger dock att förslaget innehåller det som arbetsgivarna är beredda att gå med på.

LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson säger att LO-förbundens avtalssamordning innebär att ingen får göra upp utan att det är klart i diskussionerna mellan centralorganisationerna om försäkringar och föräldramånad.

– Vi sitter i ett slags moment 22-situation, säger han.