Det går bra för dem som tagit examen från en yrkeshögskola. Nio av tio har ett arbete ett år efter examen. Sex av tio fick jobb som överensstämde med utbildningen, enligt Myndigheten för yrkeshögskolan.

”Det är glädjande siffror eftersom Sverige befinner sig i en lågkonjunktur. Det finns alltså jobb, men man måste ha rätt utbildning för att få dem”, skriver generaldirektören Pia Enochsson i ett pressmeddelande.

Enkäten baseras på svar från 7 900 personer, 66 procent av de tillfrågade.