Den styrande alliansen i Stockholm fortsätter skänka argument till vinstmotståndarna.

Så till den milda grad att all äldrevård nu hotas i Stockholm.

Den kraftiga sänkningen av anslag till äldrevården i Stockholm har nämligen inte bara fått Röda Korset och andra seriösa vårdgivare att lägga ned sin äldrevård med hänvisning till att det inte går att bedriva seriös verksamhet med de småslantar alliansen vill spendera. Nu hoppar också andra privata vårdgivare i Stockholmstrakten av, som Aleris och HSB Omsorg.

Socialborgarrådet Joakim Larsson (M) förstår dock ingenting. Konfronterad med uppgiften att Röda Korset inte anser sig kunna bedriva god äldrevård med de pengar han avsätter svarar han ”Det finns många aktörer som kan det”.

Ut med Röda Korset och de som babblar om vårdkvalitet, alltså. Något annat rufflarföretag kan säkert slänga in åldringarna i någon sovsal någonstans, verkar han resonera.

Händelsen visar en av vinstuttagens mindre kända avigsidor. När ett företag vinner en upphandling med att bjuda under alla andra, så upphöjs denna minsta kostnad ofta till norm för alla andra.

Alliansen i Stockholm ger därmed ännu ett skäl att säga nej till vinstuttag ur välfärden.