Förhandlingarna om ett nytt inkasseringsavtal för installationselektrikerna har strandat. Och nu lägger facket ett omfattande strejkvarsel i fyra steg.

– SEF vill teckna ett nytt inkasseringsavtal för att långsiktigt upprätthålla en stabil och välfungerande arbetsmarknad men EIO vill inte teckna ett nytt inkasseringsavtal vilket vi tycker är märkligt. Vi uppfattar det som en attack mot kollektivavtalsmodellen och hela vårt lönesystem, säger Elektrikerförbundets ordförande Jonas Wallin i ett pressmeddelande.

I dag växlar Elektrikerna och arbetsgivarna i Elektriska installatörsorganisationen (EIO) krav inför den kommande avtalsrörelsen. Samtidigt passar facket på att lägga ett stort strejkvarsel.

Inkasseringen handlar om att arbetsgivarna sköter inbetalningen av medlemsavgifterna till facket och att betala in ackordskontrollavgiften.

Nyligen förlorade Elektrikerförbundet ett mål i Arbetsdomstolen som rörde kontrollavgiften för elektriker som inte är med i facket. AD anser att arbetsgivarna inte behöver sköta inbetalningen av kontrollavgiften för oorganiserade.

Efter domen anser nu facket att det behövs ett nytt system för kontrollavgiften och när parterna inte lyckats komma överens uppfattar facket det som att arbetsgivarna angriper ackordslönesystemet.

Varslen mot företag i EIO  är planerade att lösas ut vid fyra olika tillfällen.

Arbetsgivarna kallar varslet exeptionellt.

Varslen

Den 1 april varslar facket om strejk för alla elektriker som arbetar på pappersbruk och andra arbetsplatser där avtal mellan Pappers och Sveriges Skogsindustrier.

Den 1 april varslar Elektrikerförbundet även om strejk för elektrikerna på Facebook i Luleå, Visby Hotell och Grand Hotell i Stockholm.

Den 8 april går alla elektriker inom Nea-koncernen i strejk.

Den 15 april blir det strejk för elektriker i Skåne som arbetar hos YIT-koncernen, Elajo-koncernen, Goodtech-koncernen och Vinci Energies Nordic-koncernen

Den 22 april startar strejk för elektrikerna i Västmanlands län som arbetar hos YIT-koncernen, Elajo-koncernen, Goodtech-koncernen och Vinci Energies Nordic-koncernen.

Den 29 april startar strejk för alla elektriker i Norrbottens län som arbetar hos YIT-koncernen, Elajo-koncernen, Goodtech-koncernen och Vinci Energies Nordic-koncernen.