Arbetsgivarna kallar Elektrikernas strejkvarsel exceptionellt. Facket hoppas att varslet ska leda till ett nytt system för att ta in medlems- och ackordskontrollavgifter.

Facket la sitt stora strejkvarsel i dag, samtidigt som parterna växlade krav i den pågående avtalsrörelsen. Striden handlar om att Elektrikerförbundet kräver fortsatt hjälp att inkassera avgifter till facket.

– Arbetsgivarna vill försvåra för facket. Det här är en ideologisk fråga för dem. Det är ingen kostnad för dem att ta in avgifterna. Nu hoppas vi att medlarna ska få fram något som båda parter kan leva med, säger Ronny Wenngren, avtalssekreterare hos Elektrikerförbundet.

EIO:s förhandlingschef Åsa Kjellberg Kahn upprörs över att facket inte ens försökt komma överens om något nytt system. Och hon hänvisar till en dom i Arbetsdomstolen i höstas och en annan äldre från Europadomstolen – båda handlar om att det inte är tillåtet att ta in avgifter till facket från oorganiserade.

– Med en stridsåtgärd försöker Elektrikerförbundet nu runda två domar. Det är exceptionellt.

EIOs förhandlingschef har svårt att förstå varför arbetsgivarna ska samla in medlemsavgifter till facket. Det borde facket sköta själva.

Denna inställning upprör Elektrikerförbundet, och Ronny Wenngren säger att facket ju utgörs av de anställda på EIO:s medlemsföretag. Han konstaterar också att inte tar någon särskilt lång tid för företagen att samla in medlemsavgifter.

– Det är hökarna bland arbetsgivarna som driver det här samlat. Inte heller Teknikföretagen vill sköta medlemsavgifterna åt facket, säger Ronny Wenngren.

Och han kallar det ”skitsnack” när Åsa Kjellberg Kahn hävdar att facket inte ens försökt få till något nytt system. De förhandlingarna har strandat.

Ronny Wenngren säger att facket accepterar domarna i Arbetsdomstolen och Europadomstolen – och man nu vill hitta en lösning som stämmer överens med dem.

Elektrikerförbundets vill att arbetsgivarna ska fortsätta ta in medlemsavgifterna. Och dessutom införa en ny avgift på produktionen som ersättning för de ackordskontrollavgifter som både fackmedlemmar och ickemedlemmar har fått betala.

Ronny Wenngren kan i dag inte säga hur stor den avgiften ska vara, men pekar på att dagens avgift motsvarar 0,5 procent av lönesumman.

Åsa Kjellberg Kahn svarar att 0,5 procent på lönesumman motsvarar 35 miljoner kronor om året. Och hon hävdar att även Elektrikernas nya förslag drabbar de oorganiserade, och att det därför troligen är otillåtet.

Båda är dock överens om att Elektrikernas varsel är omfattande.

EIO:s förhandlingschef konstaterar att det rör sig om strejk för tusentals elektriker. Ronny Wenngren har svårt att bedöma hur många som kommer att omfattas, eftersom elektriker inte har någon egen arbetsplats och kan flyttas till andra uppgifter än de strejkdrabbade. Han ger en fingervisning om storleken genom att berätta att det bara på Nea-koncernen, som hotas av strejken, jobbar nästan 2000 elektriker.

FAKTA: Domarna

I höstas kom Arbetsdomstolen fram till att Elektrikernas och EIO:s inkasseringsavtal strider mot Europakonventionen eftersom det innebär att kontrollavgifter ska tas in även från dem som inte är med i facket. Brottet mot konventionen handlar om att de oorganiserade berövas egendom när avgifterna tas in.

Europadomstolen tog ställning i ett likande mål 2007. Då handlade det om Byggnads granskningsarvode och fem oorganiserade byggnadsarbetare. Domstolen kom fram till att granskningsarvodet var en kränkning av de oorganiserades äganderätt.