Hur många lediga jobb finns i din kommun? Vilka är jobben? Hör hög är arbetslösheten? Ökar eller minskar den i dina trakter? Klicka dig fram på Arbetets karta. Här kan du med ett snabbt ögonkast bevaka arbetsmarknaden i Sveriges 290 kommuner.

– Jag byggde kartan under några kvällar på jullovet och har förändrat den lite då och då sedan dess, säger Anders Elias som är datakonsulten som på sin fritid har konstruerat Platskartan som samlar in offentliga uppgifter från Arbetsförmedlingen.

– Jag tänkte också att här kan vara ett enkelt redskap för arbetsmarknadens olika aktörer att skaffa sig en snabb överblick om vad som händer, fortsätter Anders Elias.

På kartan kan du se hur många lediga jobb som ligger ute på Arbetsförmedlingen. Du kan även se hur arbetslösheten har utvecklats där du bor.

Uppgifterna om platsannonserna uppdateras löpande. Om du blir mer intresserad och vill se vilka jobb det är som utlyses så är det bara att följa länkarna.

På kartan kan du även se hur arbetslösheten har förändrats. Är kommunen röd har den stigit är den blå har den minskat.

Om du ska jämföra statistik om arbetslöshet är det bra att tänka på att det finns många olika sätt att mäta arbetslöshet. Den officiella statistiken över arbetslöshet presenteras av SCB. Den statistiska centralbyrån ringer tusentals svenskar varje kvartal och frågar om deras sysselsättning.

Hos Arbetsförmedlingen används en annan metod. De räknar ut arbetslösheten utifrån hur många som är registrerade som arbetslösa. Fördelen, jämfört med SCB:s metod, är att det går snabbare att upptäcka förändringar. Dessutom går det att bryta ned siffrorna på kommunnivå, vilket är svårare med SCB:s siffror. Nackdelen är att den inte fångar in alla arbetslösa som inte anmält sig till Arbetsförmedlingen.

 

•Platskartan

FOTNOT: Arbetsförmedlingen redovisar två siffror på arbetslöshet. I kartan anges den så kallade registerbaserad arbetskraften och där ingår antalet öppet arbetslösa samt sökande som befinner sig i aktivitetsprogram. Den andra siffran som Arbetsförmedlingen redovisar är lägre och där ingår endast öppet arbetslösa.