Vad är det som får människor att göra det lilla extra på jobbet? Svaret på den frågan är mer komplicerat än vad arbetsgivarna trott, visar ny forskning.

Örebroforskaren Helén Stockhult har i sin avhandling i företagsekonomi undersökt vad det är som gör att människor tar ansvar och gör det lilla extra på jobbet. Hennes forskning visar att svaret finns i dialogen mellan människor, vars agerande följer ett mer komplicerat mönster än företagslogiken.

Att anställda tar eget ansvar har blivit allt viktigare för arbetsgivarna. Därför vill de förstå vad som får anställda att ta ansvar även för uppgifter som inte är direkt formulerade i arbetsbeskrivningen.

Helén Stockhult har följt ett så kallat medarbetarskapsprojekt på Posten och undersökt vilket ansvar utöver det formella som brevbärarna känner att de bör ta. Hennes slutsats är att brevbärarna i praktiken agerar på ett annat sätt än vad företagsledningen planerat.

– Ansvarstagandet förändras i högre grad beroende på olika situationer och omständigheter än tidigare forskning har visat.

Detta beror på att de anställda följer ett komplicerat regelverk medan företagslogiken är mer homogen och ställer samma krav i alla situationer, menar Helén Stockhult.

– Det är i det sociala samspelet som viljan att ta ansvar för mer än det formellt förväntade skapas. Därför är det viktigt att ledningen bidrar till att skapa ett bra socialt klimat.