Restaurangbranschens lönesumma var 8,4 procent högre under tredje kvartalet i år än under samma period 2011.

– Sysselsättningen har ökat starkt under 2012, särskilt med tanke på den dåliga konjunkturen, säger Björn Arnek, branschekonom på Visita, som är både arbetsgivarorganisation och branschorgan för besöksnäringen.

– Förutom lönesumman för branschen ser vi uppgången i det särskilda restaurangindex som SCB räknar fram månadsvis. Volymtillväxten är extremt stark.

Statistiken antyder att restaurangbranschen står emot nedgången i ekonomin bättre än andra branscher. Ett av flera tecken på det är bokningsläget inför årets julbordssäsong. I Visitas enkät bland 500 restauranger svarar 50 procent att de har lika många bokningar som förra året, och 30 procent att de har fler bokningar. Bara 20 procent rapporterar färre bokningar.

Visita hävdar att den goda utvecklingen i branschen beror på att krogmomsen sänktes vid årsskiftet. Enligt Björn Arnek är priserna på restaurangerna lägre nu än de var i december 2011, och tre procent lägre än de skulle ha varit utan momssänkningen.

– Har någon en annan förklaring så ska jag lyssna med intresse.

Visita beräknar att ökningen av restaurangbranschens lönesumma tredje kvartalet 2012 jämfört med tredje kvartalet 2011 motsvarar 6 000 nya helårsarbeten (summan har då justerats för lönehöjningarna det senaste året).

Men enligt SCB:s kortperiodiska sysselsättningsstatistik, som kom den 20 november, har antalet sysselsatta i restaurangnäringen inte ökat alls, tvärtom minskat med 6,4 procent. Vilken siffra ska man tro på?

– Den kortperiodiska sysselsättningsstatistiken bygger på ett urval av företag, svarar Linn Eriksson vid SCB. Det finns många små företag i branschen, och när deras enkätsvar räknas upp till att spegla hela branschen blir felmarginalen rätt stor. Därför ger lönesumman en säkrare bild.