Nio av tio bemanningsanställda skulle hellre vara anställda av det företag de jobbar på.

Få av dem gillar att hoppa från arbetsplats till arbetsplats. De är med om fler olyckor och har generellt sämre arbetsmiljö. De drabbas av sämre hälsa och mer oro.

Listan på nackdelar med att jobba i bemanningsföretag är tyvärr lång i den LO-rapport som presenterades i veckan.

Det viktiga är dock vad facken kan göra. Och här måste den absolut viktigaste punkten vara att hålla uppe organisationsgraden som är oroväckande låg inom bemanningsföretagen, endast omkring 25 procent.

Men att hålla uppe organisationsgraden hos de anställda borde också vara angeläget för arbetsgivarsidan, åtminstone bland de seriösa företagen.

Det är en förutsättning för att skapa legitimitet för det nya bemanningsavtal som LO-förbunden nyligen tecknade och en garanti för att bemanningsföretagen kan konkurrera på lika villkor.

Under arbetet med rapporten framkom tecken som tyder på att lönerna – i vissa fall i strid mot avtalet – ligger lägre än för dem som är anställda direkt av kundföretagen.

Här borde det vara självklart för seriösa företagare att stödja en hög facklig organisationsgrad inom hela branschen, som ett skydd mot att bli utkonkurrerade av oseriösa företag som bryter mot avtalet.